fasiangy zss jedlovina02Typickú atmosféru kysuckého zvykoslovia vniesli do ulíc členovia Ženskej speváckej skupiny a heligonkári pri Folklórnom súbore Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Tradičná fašiangová pochôdzka masiek po meste priniesla radosť počas posledných dní tohtoročných fašiangov. Ľudia sa dobre zabavili, zaspievali aj zatancovali, aby boli zdraví a šťastní po celý rok.