skanzen mlyn1V dňoch 15. - 16.mája 2019 sa konal v Skanzene vo Vychylovke 1. ročník konferencie Únie múzeí v prírode, ktorú slávnostne otvoril riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci Miloš Jesenský. Konferencia prebiehala  pod záštitou županky ŽSK Eriky Jurinovej.

Na podujatí, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sa zúčastnili odborní pracovníci z múzeí v prírode zo Slovenska, z Českej republiky a univerzitných pracovísk. Cieľom konferencie bolo stretnutie zamestnancov, zriaďovateľov a odborníkov na múzeá v prírode, výmena skúseností s riadením a starostlivosťou o spravované objekty ľudovej architektúry týchto inštitúcií i inšpirácie z praxe zahraničných múzeí za účelom vymedzenia najnaliehavejších oblastí praxe, ktoré si vyžadujú aj teoretické, metodické a legislatívne riešenia. Prvý konferenčný deň odzneli príspevky zamerané na definovanie múzeií v prírode, koncepčný podiel významného muzeológa Juraja Langera ako gestora viacerých koncepcií múzeí v prírode na Slovensku i v Českej republike, predniesla sa metodika pre budovanie múzeí v prírode, financovanie, dostupné dotačné schémy. V poobedňajšom bloku sa v krátkych prezentácia predstavili jednotlivé múzeá v prírode. Po skončení prvého dňa konferencie a následnej diskusie sa zišiel výbor Únie múzeí v prírode, kde ma aj Kysucké múzeum svojho zástupcu na ktorom sa prejednali otázky programového kalendária pre slovenské múzeá v prírode, ako aj otázka vytvorenia nového loga a usporiadania spoločného dňa Múzeí v prírode ako významného prezentačného podujatia., ktoré by sa mal konať vždy druhu septembrovú nedeľu. Druhý deň konferencie sa venoval realitám a víziám jednotlivých múzeí v prírode, transferom objektov, rekonštrukciám, opravám, úpravám areálu pre agro-zoo expozície a iným prezentačným aktivitám. V závere bola konštruktívna debata o problémoch, ktoré trápia všetky múzea v prírode, a to je reštaurovanie a konzervovanie objektov. Účastníci sa dohodli, že práve tejto téme by sa chceli venovať v roku 2020. Veríme, že sa nám vďaka Fondu na podporu umenia podarí uskutočniť i II. ročník  konferencie, ktorá by sa mala uskutočniť v Bardejov. Jednotlivé príspevky, ktoré odzneli na prvom ročníku konferencie Únie múzeí v prírode, budú publikované vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia, v recenzovanom zborníku, ktorý vyjde koncom roka 2019 v Kysuckom múzeu v Čadci. V závere si účastníci konferencie prezreli  Skanzen vo Vychylovke a previezli sa Historickou lesnou železnicou.

 V Čadci  27.5.2019    
Mgr. Helena Kotvasová
Tajomníčka UMP ,etnologička KM