cesta na mesiac p hornakDňa 13. januára 2020 sa vo výstavných priestoroch Kysuckého múzea v Čadci konala vernisáž putovnej výstavy Cesta na Mesiac. Výstavu slávnostne otvorila p. riaditeľka Kysuckého múzea – Mgr. Helena Kotvasová, ktorá privítala autora výstavy Ing. Pavla Horňáka z Košíc

a hostí – Mgr. Martina Hromadu, PhD. - riaditeľa odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Zuzanu Mičíkovú z odboru kultúry ŽSK, RNDr. Jána Mäsiara – riaditeľa Kysuckej hvezdárnev Kysuckom Novom Meste a Mgr. Antona Varechu – starostu obce Vysoká nad Kysucou.

     Autorom a iniciátorom výstavy je zberateľ Ing. Pavol Horňák z Košíc, ktorý predstavil kľúčové okamihy kozmonautiky a poukázal na význam a technologický pokrok pri výpravách na Mesiac. Výstava si kladie za cieľ prostredníctvom základných informácií, fotografií a dobových predmetov, či ich replík, priblížiť záujemcom o vesmír jednotlivé misie vesmírneho programu Apollo, ako i historického výskumu Mesiaca. Väčšina prezentovaných predmetov pochádza z osobnej zbierky autora. Medzi exponátmi nechýbajú 3D výtlačky, model časti pristávacieho podvozku lunárneho modulu, odtlačok šľapaje na mesačnom povrchu, či replika vesmírneho skafandra amerického astronauta s kysuckými koreňmi E. A. Cernana, ktorý absolvoval zatiaľ posledný let na Mesiac.

     Budeme radi, ak vás výstava inšpiruje dozvedieť sa viac o problematike letov na Mesiac, či o výskume vesmíru. Môžete si ju prezrieť vo výstavných priestoroch Kysuckého múzea v Čadci do 1. marca 2020.