kr nove zb02Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo od februára v radoľskom kaštieli pre svojich návštevníkov nové výstavy a podujatia pre školy, rodiny s deťmi ale i seniorov.

Od 3.februára 2020 sa v spolupráci s Klubom papierových modelárov  a modelárov z Hlohovca a Modry koná zaujímavá výstava Viera z papiera, ktorá prezentuje sakrálnu architektúru vo forme papierových zmenšenín – modelov. Výstava je rozdelená do troch častí - architektúra na Slovensku, pamiatky české a svetová architektúra. Návštevníkov čaká cesta storočiami od stredovekých románskych rotúnd po kostol vo funkcionalistickom štýle z dvadsiateho storočia, od rotundy sv. Jiří na povesťami opradenom kopci Říp po neogotický kostol s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku nachádzajúci sa v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavosťou je aj rekonštrukcia znovuobjavenej rotundy sv. Václava na Malostranskom námestí v Prahe. Najväčšie zastúpenie má Bratislava a to Kostolom sv. Alžbety známym ako Modrý kostolík, Kostolom sv. Mikuláša, Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, známejším ako Blumentálsky kostol a Dómom sv. Martina. Okrem kresťanských sakrálnych stavieb sú na výstave zastúpené aj modlitebne židovskej cirkvi a to Synagógou status quo ante z Trnavy a synagógou z Veličnej. V časti venovanej slovenským chrámom je prezentovaný   aj od Michala Šimka. Výstava je doplnená sakráliami zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci a počas nej sa budú konať tvorivé dielne nielen pre školákov ale i pre seniorov s názvom Čaro vitráže, na ktorých budú tvoriť originálne pozdravy s vitrážkami.

    Od 9. februára sa bude v kaštieli konať výstava „Na ľudovú nôtu“. Autorská výstava rodiny Vnukovej z Dolného Vadičova prezentuje ľudovú tvorbu z dreva, textilu a kože. Vystavené budú drevené koníky, fujary, píšťalky, ozembuchy, korýtka, varechy,  predmety s folklórnym motívom - party, krojované bábiky, kľúčenky, čelenky, veľkonočné dekorácie. Z kožených predmetov zaujmú pastierske kapsy, kabelky, mešce, opasky, náramky či zápästníky. Návštevníci výstavy si budú môcť niektoré vystavené predmety aj zakúpiť. Pre deti a školskú mládež sú v ponuke aj tvorivé dielne, na ktorých si z papiera môžu vyrobiť skladacie harmoniky a ľudové dievčičky podľa makiet.

Tvorivé dielne k obom výstavám sú pripravené aj pre rodičov a deti počas nedeľných prehliadok kaštieľa.

   Okrem toho v Expozícii meštianskeho bývania pribudli nové kúsky – sekretár v štýle art deco z tridsiatych rokov 20.storočia, ktorý múzeum dostalo do daru koncom minulého roka od pána Ľ.K. z Radole. Sekretár patril pôvodne jeho rodičom, mama bola dcérou črievičkárskej rodiny z Kysuckého Nového Mesta a otec učiteľ z Radole. Starý otec pána Ľ.K. pracoval u grófa Čákiho ako hájnik. Sekretár je krásna remeselnícka práca zo stolárskej dielne zo Žiliny. Doplnený je okrem iného aj minuloročnými akvizíciami múzea – secesnými sklenými pohármi a detskou porcelánovou súpravou.

Návštevníci tiež uvidia nové obrazy – portrét ženy od neznámeho autora, pripisovaný Dominikovi Skuteckému (olej na plátne, koniec 19.storočia) a portrét ženy od Františka Süssera (olej na plátne).  Dominik Skutecký (1849 - 1921) pôsobil v Mníchove, Benátkach, Viedni. Natrvalo sa usadil v Banskej Bystrici, portrétoval významné osobnosti mesta a príbuzných, prostredie medených hámrov v Banskej Bystrici, pričinil sa o rozvoj kultúrneho života mesta, organizoval výstavy. Jeho obrazy sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie, a iných slovenských a zahraničných galériách a súkromných zbierkach. František Süsser (1890 – 1956) bol maliarom, grafikom, venoval sa i kresbe – patrí tiež k prvým učiteľom kreslenia a maľby na Škole umeleckých remesiel v Brne. Svojimi maliarskymi prácami sa  už v roku 1922 prihlásil k moderne orientovanej  brnenskej Skupine výtvarných umelcov, patrí tiež k zakladateľom Klubu výtvarných umelcov Aleš.

Keďže minulý rok získalo múzeum dotáciu na nákup zbierkových predmetov – hračiek, nechýbajú v expozícii ani tieto najnovšie prírastky. Ide napr. o detskú toaletnú súpravu v štýle biedemeier, nové celuloidové bábiky, modely bicykla ale i plyšový maco zo štyridsiatych rokov 20.storočia či súbor spoločenských hier spred roku 1950.

Od marca bude najmä pre školskú mládež pripravená Škola histórie so zaujímavými prednáškami a dielňami „Cesta za pokladom“ so zábavným kvízom i skúškou odvahy, o ktorých Vás budeme včas informovať.

Srdečne Vás pozývame na návštevu.