hackaKysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v priestoroch renesančného kaštieľa v Radoli výstavu pod názvom Exodus. Výstava potrvá do 27. 9. 2020.

Výstava hlinených plastík a reliéfov z tvorby výtvarníčky Lindy Orieščikovej z Horného Vadičova je reflexiou o putovaní, hľadaní seba samého a ľudských hodnôt. Spracovala tému, ktorá sa v rýchlom tempe bežného života zvykne odsúvať na okraj, no v dnešnej situácii nám stojí zoči – voči aj v reálnom živote.

Výtvarnej tvorbe sa začala venovať na Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste pod vedením pána učiteľa Jána Rajteka. V umeleckom vzdelaní pokračovala na Umeleckej škole v Topoľčanoch. Po ukončení štúdia rozvíjala svoje nadobudnuté skúsenosti nielen v komornej tvorbe, ale i v realizácii interiérových a exteriérových mozaík. Venuje sa najmä keramickej tvorbe, pálenej glazovanej keramike a experimentovaniu rôznych materiálov v kombinácii s hlinou. Hlina je ako človek. Tvárna ako ŽIVOT. Nikdy neviete, čím Vás prekvapí, zaskočí, pokorí... poteší, zarmúti... A pritom sme to my sami, ktorí mu vlastnými rukami, schopnosťami, túžbami dávame zmysel bytia a večnej túžby po pochopení podstaty...,“ hovorí autorka. Inšpiráciu pre svoju tvorbu hľadá v živote samom, v životných situáciách, momentoch. Ponor do psychológie človeka je v súčasnom období hlavným zámerom jej tvorby. Prevažujú klasicizujúce atribúty, najmä v reliéfnom stvárnení hláv.

Výstava potrvá do 27. 9. 2020. Srdečne Vás pozývame na jej prehliadku.