Obálka Zborník KMPredstavujeme vám prvé číslo obnoveného múzejného zborníka, ktorý vydalo Kysucké múzeum v Čadci. Určený je predovšetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Kysúc.

Kysucké múzeum v Čadci už od roku  1978 kontinuálne vydávalo recenzovaný vedecký časopis pod názvom Správy a informácie Kysuckého múzea. Ako uviedla Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci : „Zborník sa už od počiatku za­meriaval predovšetkým na regionálne témy a príspevky v ňom nezaostávali za zborníkmi významnejšieho formátu.  Neskôr naň po roku 2004 priamo nadviazal Zborník Kysuckého múzea, ktorý si udržiaval  vysoko nastavenú kvalitatívnu úroveň. Hoci sa jeho názov neskôr počas štyroch rokov zmenil na Acta regionalia dnes sa opätovne vracia k formátu zborníka zameraného predovšetkým na Kysuce, kvôli čomu prechádza na zaužívaný názov Zborník Kysuckého múzea.“

Prináša  najnovšie vedecké výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov  z iných múzeí, vedeckých a univerzitných pracovísk. Tematicky sa jednotlivé kapitoly zameriavajú na bohaté kultúrne dedičstvo kysuckého regiónu, poukazujú na  významný posun vo vedeckom bádaní a prezentovaní poznatkov z tohto rázovitého kraja.

Preto sa v  obnovenom prvom ročníku zborníka čitatelia  dozvedia nové poznatky z oblasti histórie, zachytávajúce životný príbeh Mojžiša III. Suňoga, ktorý  pokračoval v šľapajach svojich predkov v osídľovaní Kysúc.  Spoznajú život  Petra Hrabovského z Hrabového, ktorému tento kraj bol tak blízky, až si prial byť pochovaný v Kysuckom Novom Meste. Okrem toho zistia aké bolo kysucké liehovarníctvo, aký bol rozvoj Kysúc počas Veľkej hospodárskej krízy a aký význam mala židovská menšina na Kysuciach v oblasti drevárskeho priemyslu. Zborník poskytuje čitateľom pohľad na vplyv krajiny v súvislosti s prirodzeným pohybom, obraz na úradníkov strečianskeho panstva v zamestnaneckých súpisoch.  A v neposlednom rade vykresľuje príbehy a spomienky Ondreja Strýčka na obdobie pred 1. svetovou vojnou a   zastúpenie vojakov z Kysúc v rámci československých légii pôso­biacich na ruskom fronte. Čitatelia sa okrem informácií z kysuckého prostredia oboznámia aj s tým, ako to bolo s poľským čarodejníkom z Rzachova a s príbehom  zabudnutej no novoobjavenej veduty z Prievidze. 

V závere zborníka prinášame krátku recenziu predstavujúcu socioekonomické perspektívy rozptýleného osídlenia na Slo­vensku,  ale aj  to aký bol pre Kysucké múzeum  projektový rok 2020.

Sme pevne presvedčení, že príspevky sa stanú inšpiráciou  pre ďalšiu vedeckú prácu odborných  pracovníkov a veríme, že si náš  zborník nájde u vás svoje miesto.  Zborník si môžete zakúpiť na našom e-schope alebo priamo v pokladni jednotlivých expozícií Kysuckého múzea v Čadci.

Mgr. Miroslava Jančulová