- 160. výročie vzniku prvej SNR
- udalosti rokov 1848-49 významným dejinným míľnikom Kysúc

- šikovné ruky pernikáriek vytvorili krásne diela  
- kaštieľ v Radoli zdobia vianočné perníky

- ochutnávka stredovekých jedál
- komorný spevácky súbor i historický šerm

- skanzen a železnica v zimnom období
- sezóna 2009 počas celého roka

- nové tabule označujúce skanzen, železnicu a kaštieľ
- ľahšia cesta k spoznávaniu histórie

- 3 D vyučovanie v expozícií múzea
- záujem detí o históriu Kysúc bol veľký

 

-  ochutnávka stredovekých jedál
-  komorný spevácky súbor i historický šerm

- o špeciality zo zabíjačky bol veľký záujem
- prebiehali ukážky pôvodnej i súčasnej funkcie železničky

- knižnica Kysuckého múzea prechádza na elektronické spracovanie
- verejnosť môže využívať fondy Kysuckého múzea