Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

Expozícia KYSUCKÁ ODYSEA: Od pravekých ľudí po astronautov, prezentuje dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez vek Juraja Turzu až po storočie kozmických letov. Nevšedným príbehom Kysuckej odysey Vás prevedie interaktívny audiovizuálny sprievodca.
Čítať ďalej...

vlastivedne muzeum kysucka odysea m

elity konferenciaIIIVo štvrtok 15. novembra 2018 pozývame na konferenciu venovanú životnému jubileu významného slovenského historika PhDr. Ľudovíta Hallona, Dr. Sc., ktorá sa uskutoční v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. 

 

PROGRAM KONFERENCIE

8:45 – 9:15 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9:15 OTVORENIE KONFERENCIE

MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., vedúci Oddelenia dejín vied a techniky, Historický ústav SAV v Bratislave

9:35 Predstavenie jubilanta PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc.

Miloš Jesenský

9:50 Reminiscencie na prácu PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc.

Pozdravy jubilantovi

10:15 – 10:35 PRESTÁVKA NA KÁVU

 

PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK

10:35   Kysucké zdravotníctvo po druhej svetovej vojne a jeho osobnosti

Anna Falisová, Martin Turóci

10:50   Sté výročie založenia Československého Červeného kríža a misia Britského Červeného kríža vedená Lady Muriel Paget na Kysuciach v roku 1919

Bohdan Telgársky

11:05   Oravské hradné panstvo za čias Ladislava Opoľského

Lukáš Tkáč

11:20 Suňogovci – ich vstup do dejín regiónu v období 15. – 2. polovice 16. storočia

 Andrea Paráčová

11:35 Ľudovít Janota: Kronikár slovenských hradov

 Daniel Husárik

11:50 – 13:15 DISKUSIA, PRESTÁVKA NA OBED A KÁVU


DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK

13:15 Rudolf Krupec: Podnikateľ s duchom národovca

Daniel Husárik

13:30 Igor Janota – Srdce pre Bratislavu, spomienky na Kysuce, život naplnený písaním a skautingom

Vladimír Homola

13:45 Matúš Duchaj – práca a životné osudy posledného martinského verejného notára

Július Jarkovský

14:00   Spomienky Juraja Politzera

Zuzana Sihelníková

14:15 – 14:30 DISKUSIA K DRUHÉMU BLOKU PREDNÁŠOK

14:30 UKONČENIE KONFERENCIE

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.