Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

Expozícia KYSUCKÁ ODYSEA: Od pravekých ľudí po astronautov, prezentuje dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez vek Juraja Turzu až po storočie kozmických letov. Nevšedným príbehom Kysuckej odysey Vás prevedie interaktívny audiovizuálny sprievodca.
Čítať ďalej...

vlastivedne muzeum kysucka odysea m

socializmus skola

Najdôležitejšie momenty z obdobia socializmu v rokoch 1948 - 1989 priblíži výstava zo zbierok Kysuckého múzea, sprístupnená do 31. augusta 2020 v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. 

Po tzv. „osmičkových“ výročiach ponúka vhodnú príležitosť osvetliť vývoj v tejto oblasti Slovenska v druhej polovici 20. storočia. Cieľom jej autorov bolo na základe realizovaných výskumov a prostredníctvom zbierok Kysuckého múzea priblížiť najmä dnešnej mládeži bežný život v období socializmu a pamätníkom zas umožniť zaspomínať si na najdôležitejšie momenty tohto obdobia.

Výstava práve v týchto intenciách prezentuje reálie a poznatky o najdôležitejších udalostiach tohto obdobia. Prináša napríklad informácie o komunistickom prevrate vo februári 1948. Mapuje i neslávne známe okamihy spojené s prenasledovaním politických odporcov, perzekúciami a politickými procesmi, znárodňovaním súkromných podnikov a likvidáciou živnostníkov. Popri tom samozrejme neobchádza ani zásadné spoločenské a hospodárske premeny kysuckého regiónu spojené s kolektivizáciou poľnohospodárstva a masívnou industrializáciou, ktoré na jednej strane zlepšili hospodárske postavenie Kysúc, na druhej strane rozbili tradičné hodnoty a zmenili tvár regiónu. Výstava prezentuje taktiež poznatky o udalostiach odohrávajúcich sa počas tzv. Pražskej jari, ktoré v auguste roku 1968 ukončila invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Vyše štyridsaťročnú vládu komunistického režimu, ktorý sa koncom 80. rokov ocitol v hlbokej kríze ukončila v novembri 1989 „Nežná revolúcia,“ ktorej je v rámci výstavy takisto venovaný primeraný priestor.

Výstava taktiež prináša pohľad do dejín bývania, odievania, školstva, kultúry. Možno na nej vidieť kuchyňu z 50-tych rokov, socialistickú obývaciu stenu, rôzne „retro“ bytové doplnky, sklo, porcelán, spotrebiče a elektroniku. Okrem pionierskej rovnošaty a dobového oblečenia návštevníci uvidia i školské zariadenie, pomôcky a učebnice. Vystavená je taktiež pracovňa Rudolfa Jašíka rôzne propagačné materiály, produkty kysuckých podnikov, preukážky, bankovky, letáky a pod.