Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

Expozícia KYSUCKÁ ODYSEA: Od pravekých ľudí po astronautov, prezentuje dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez vek Juraja Turzu až po storočie kozmických letov. Nevšedným príbehom Kysuckej odysey Vás prevedie interaktívny audiovizuálny sprievodca.
Čítať ďalej...

vlastivedne muzeum kysucka odysea m

socializmus skola

Najdôležitejšie momenty z obdobia socializmu v rokoch 1948 - 1989 priblíži výstava zo zbierok Kysuckého múzea, sprístupnená do 23. februára 2020 v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. 

Po minuloročných tzv. „osmičkových“ výročiach ponúka vhodnú príležitosť osvetliť vývoj v tejto oblasti Slovenska v druhej polovici 20. storočia. Cieľom jej autorov bolo na základe realizovaných výskumov a prostredníctvom zbierok Kysuckého múzea priblížiť najmä dnešnej mládeži bežný život v období socializmu a pamätníkom zas umožniť zaspomínať si na najdôležitejšie momenty tohto obdobia.

Výstava práve v týchto intenciách prezentuje reálie a poznatky o najdôležitejších udalostiach tohto obdobia. Prináša napríklad informácie o komunistickom prevrate vo februári 1948. Mapuje i neslávne známe okamihy spojené s prenasledovaním politických odporcov, perzekúciami a politickými procesmi, znárodňovaním súkromných podnikov a likvidáciou živnostníkov.Popri tom samozrejme neobchádza ani zásadné spoločenské a hospodárske premeny kysuckého regiónu spojené s kolektivizáciou poľnohospodárstva a masívnou industrializáciou, ktoré na jednej strane zlepšili hospodárske postavenie Kysúc, na druhej strane rozbili tradičné hodnoty a zmenili tvár regiónu. Výstava prezentuje taktiež poznatky o udalostiach odohrávajúcich sa počas tzv. Pražskej jari, ktoré v auguste roku 1968 ukončila invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Vyše štyridsaťročnú vládu komunistického režimu, ktorý sa koncom 80. rokov ocitol v hlbokej kríze ukončila v novembri 1989 „Nežná revolúcia,“ ktorej je v rámci výstavy takisto venovaný primeraný priestor.

Výstava taktiež prináša pohľad do dejín bývania, odievania, školstva, kultúry. Možno na nej vidieť kuchyňu z 50-tych rokov, socialistickú obývaciu stenu, rôzne „retro“ bytové doplnky, sklo, porcelán, spotrebiče a elektroniku. Okrem pionierskej rovnošaty a dobového oblečenia návštevníci uvidia i školské zariadenie, pomôcky a učebnice. Vystavená je taktiež pracovňa Rudolfa Jašíka rôzne propagačné materiály, produkty kysuckých podnikov, preukážky, bankovky, letáky a pod.

K výstave sú počas novembra pripravené prednášky s možnosťou komentovanej prehliadky výstavy a tvorivé dielne na požiadanie. Prednáška nadväzuje na výstavu Socialistické Kysuce ... alebo Takto sme žili, ktorá Vás prevedie každodenným životom v ére socializmu od školstva, cez budovanie priemyslu na Kysuciach, politiku až po život v socializmus s typickou ukážkou dobového bývania, obliekania a pod. V rámci prednášky sa pozornosť upriamuje na významné fenomény tohto obdobia neslobody, ako sú „víťazný“ február 1948, perzekúcie, znárodňovanie, kolektivizácia súkromných podnikov a likvidácia živnostníkov, masívna industrializácia, august 1968 a koniec socialistickej krízy v novembri 1989.

Dátumy komentovaných prehliadok a tvorivých dielní: 14. 11., 21. 11. a 28. 11. 2019.
Komentované prehliadky s historikom od 10:00 hod. Dĺžka trvania: cca 30-40 min. Následne budú prebiehať tvorivé dielne zamerané na výrobu socialistických mávatiek.
Okrem uvedených termínov je možné objednať sa aj zvlášť na tvorivé dielne, ktoré budú prebiehať vždy v pondelky počas novembra 2019.