sulavov cholvarokMiesto pôvodu: dolina Chmúra Nová Bystrica – Vychylovka (pôvodný)
Datovanie: neznáme

Zrubový objekt sa skladá z maštale, stodoly a obytnej časti. Je postavený na kamennej podmurovke z lomového kameňa. Obytný priestor je podpivničený kamennou pivnicou s klenutou valenou klenbou.

Do pivnice sa vstupuje kamennými schodmi z pozdĺžnej strany objektu, vchod je prikrytý strieškou. Stavba je z guľatiny, ktorá je v obytnej časti prikresaná, škáry sú utesnené machom, v hospodárskej časti pribitými doskami. V obytnej časti je pec so šiškou a uzatvoreným odvodom dymu do komína. Štíty sú z jednoduchých dosák, pribíjaných zvislo na zraz. Krytina je šindľová.

podory sulavov cholvarokPôdorys objektu