Tlačové správy

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vydáva dve nové publikácie.

Mesiac marec je širokej kultúrnej verejnosti známy ako mesiac knihy a je spájaný predovšetkým s knižnicami. Aj Kysucké múzeum má svoju odbornú knižnicu s množstvom užitočných a krásnych kníh, no tie najvzácnejšie uchováva vo svojich zbierkových fondoch ako zbierkové predmety.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, zúčastnilo populárno – náučnej konferencie „VÝNIMOČNÉ. Ženy Žilinského kraja“.

V zbierkovom fonde Kysuckého múzea nájdeme  viacero predmetov dokumentujúcich obdobie komunistickej totality rokov 1948 – 1989. Medzi ne patrí i vyznamenanie: Za zásluhy o Ľudové milície I. stupňa.

18. 02.-12.03.2023

Počas jarných prázdnin od 18. februára 2023 do 12. marca 2023 Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti, Žilinského samosprávneho kraja, pozýva všetkých školákov s rodičmi z celého Slovenska stráviť príjemné chvíle do svojich expozícií.

Podmienky akcie:

Akcia brožúra Oživené tradície platí pre objednávky realizované na https://eshop.kysuckemuzeum.sk/, alebo do vyčerpania zásob brožúr určených na akciu.

Akcia závesný kalendár 2023 platí pre nákup kníh priamo u nás v predajni múzea do vyčerpania zásob.

Už o pár dní tú máme sviatok zamilovaných. Ak aj nie ste úplným fanúšikom, predsa je dobré si spoločnú lásku aspoň trošku pripomenúť.

V depozitári Kysuckého múzea sa vo fonde histórie nachádza celý rad zbierkových predmetov prinášajúcich svedectvo o dejinách Kysúc. Jedným z nich je aj Geometrický plán časti obce Nová Bystrica, na vyvlastnenie pozemkov pod lesnou železnicou, datovaný rokom 1915.