Kysucké múzeum v Čadci patrí k úspešným žiadateľom o dotácie z viacerých dotačných programov, vďaka čomu sa najvýznamnejšej kultúrnej inštitúcii na Kysuciach darí ešte viac napĺňať svoj cieľ, a to zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať a sprístupňovanie hmotné doklady Kysúc. V rámci realizácie cezhraničných projektov – Interregov s Českou a Poľskou republikou, sa podarilo rozšíriť spoluprácu a skvalitniť kultúrny život, cestovný ruch a turizmus „Trojmedzia“, ktorého hranicu predstavujú práve Kysuce. Vďaka početným dotáciám z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia múzeum nielenže vydalo niekoľko úspešných titulov ako výsledkov vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov (napr. Päť panstiev, Turčianska stolica, Kysuce 1938-1945 a pod.), ale pre návštevníkov pripravilo i nové výstavy či zaujímavé tvorivé dielne. Finančné prostriedky z FPU putovali aj do vybavenia depozitárov, obnovy objektov ľudovej architektúry a, samozrejme, na nákup nových a cenných zbierkových predmetov, ktoré rozšírili zbierkový fond o vzácne artefakty. V rámci realizácie projektov cez Ministerstvo kultúry SR sa pokračovalo v obnove mlynu a píly z Klubiny, ale mysleli sme aj na deti, pre ktorých sme v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva pripravili tematické veľkonočné a vianočné tvorivé dielne s cieľom integrácie znevýhodnených detí.