Projekty MK SR

U.34Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja, zrealizovalo v roku 2021 prvú etapu reštaurovania hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky U34.901. Vďaka získanej dotácii 25 000 € z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom kysuckí múzejníci pristúpili k obnove vzácneho parného rušňa tzv. Malej Maďarky, ktorý vyrobila Fabrika na výrobu lokomotív MÁV v Budapešti v roku 1909. 

DSC03754Kysucké múzeum sa snaží sprístupňovať všetky svoje expozície a zverené kultúrne dedičstvo všetkým návštevníkom bez rozdielu. Z tohto dôvodu prišli kysuckí múzejníci s myšlienkou vytvorenia projektu zameraného na postupnú debarierizáciu svojich vysunutých pobočiek. Prvým krokom bolo sprístupnenie najväčšej a najznámejšej národopisnej expozície Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke pre nevidiacich a slabozrakých.

st znak s logom a podporou 1ZSK LOGO ZSK COLORlogo KM

Kysucké múzeum v Čadci nedávno vydalo propagačnú brožúru s názvom Z Makova do Budatína. Nová publikácia, ktorá vyšla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaujímavým a moderným spôsobom mapuje a prezentuje kultúrny a historický potenciál jednotlivých kysuckých obcí a celého regiónu. Zostavovateľom publikácie je historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

V súčasnosti je typická vianočná výzdoba už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Zdobenie vianočných ozdôb a vytváranie vlastných dekorácií si mohli vďaka vlastnej realizácii si opäť po roku vyskúšať žiaci špeciálnych škôl v rámci tvorivých dielní pod názvom „Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách III.“. Na týchto tvorivých dielňach si deti na základe vlastných návrhov mohli tvoriť výrobky, resp. maľovať vlastné vianočné ozdoby.

caro vianoc03Kysucké múzeum v Čadci pozýva na tvorivé dielne nazvané "Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách", kde bude možnosť vyskúšať si zručnosť, kreativitu a trpezlivosť pri maľovaní vianočných ozdôb.

zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci so  špeciálnymi základnými školami a centrami sociálnych služieb v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto realizovalo v rámci projektu "Na skle maľované III. " už po tretí krát súbor tvorivých dielní zameraných na edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí.

na skle malovane03Kysucké múzeum v Čadci pozýva na tvorivé dielne nazvané "Na skle maľované III.", kde bude možnosť vyskúšať si zručnosť, kreativitu a trpezlivosť pri maľovaní na sklo.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

- Výmena strešnej krytiny na objekte Mlyn a píla z Klubiny


Kysucké múzeum v Čadci, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má vo svojej správe aj Skanzen vo Vychylovke, kde sa nachádza 34 objektov ľudovej architektúry. Medzi ne patrí aj technická stavba mlyn a píla z obce Klubina, ktorá sa uvádzala do pohybu vodným kolesom.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo KM pre web

Kysucké múzeum v Čadci začína realizovať projekty Ministerstva kultúry SR

  • Funkčná obnova náhonu k objektu  Mlyn a píla z Klubiny
  • Výmena strešnej krytiny na objekte Mlyn a píla z Klubiny