Projekty FPU

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

Cieľom výstavného projektu Ornament bolo v sídelnej budove Múzea Čadca ukázať prostredníctvom výberu zbierkových predmetov pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach, ktorá zasahovala prakticky do všetkých častí každodenného života. Výstava prezentovala ornamentálnu výzdobu naprieč podfondami Etnografie. Návštevníci mohli uvidieť zbierkové predmety dokumentujúce ornamentiku: geometrickú, rastlinnú, zoomorfnú, antropomorfnú, ale i písmená, monogramy, nápisy a vročenia. V rámci interaktivity si mohli vyskúšať pomocou drevených tvarov vytváranie ornamentov na magnetickej popisovateľnej tabuli.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka           

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, nadviazalo na dlhodobé snahy o modernizáciu svojich depozitárnych priestorov. Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vo výške 25 000 eur zmodernizovalo na prelome rokov 2021/2022 dva depozitáre etnografie, nachádzajúce sa v budove Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou, ktoré uchovávajú prevažne zbierku ľudového nábytku, bývania a remeslá.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka           

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, slávnostnou vernisážou dňa 19. septembra 2022 sprístupnilo novú modernú expozíciu Dejiny Čadce a okolia, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Expozícia bola zrealizovaná na základe víťazného súťažného návrhu od architektov z bratislavského ateliéru Kilo Honč a na základe libreta a scenára odborných pracovníkov Kysuckého múzea.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR     vseobecne sirka

Kysucké múzeum získalo v roku 2021 vďaka úspešnému projektu Akvizícia starožitných hodín financie z Fondu na podporu umenia. Fond podporil projekt sumou 2300 eur, Žilinský samosprávny kraj prispel 610 eurami a múzeum nad rámec povinného financovania z vlastných zdrojov doplatilo 140 eur. Múzeum tak získalo desať kusov vzácnych starožitných nástenných hodín, pochádzajúcich z rokov 1850 – 1920 od súkromného zberateľa pána Ľubomíra Beláka zo Starej Bystrice.

 logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka           

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, nadobudlo vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vzácny drevený polychrómovaný betlehem z 20. rokov 20. storočia, a to zakúpením od predávajúceho z obce Zákopčie, ktorý ho zdedil po prastarých rodičoch. Nákup betlehemu v celkovej hodnote 1250 eur bol realizovaný prostredníctvom dotačného podprogramu Fondu na podporu umenia 5.2.2 Akvizícia múzeí. Kysucké múzeum na akvizíciu získalo dotáciu vo výške 1000 eur a  v rámci spolufinancovania poskytlo zvyšných 250 eur z vlastných zdrojov.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka                                                                  Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo úspešný projekt Vybavenie konzervátorskej dielne, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

FPU logo2 cierne    vseobecne sirka            ZSK LOGO ZSK COLOR                                                              Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo od 17. 5. do 31. 10. 2021 projektovú výstavu s tvorivými dielňami s názvom Hlávka do krásy odetá. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.

Krupec

DSC03715Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vydalo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia koncom roka 2021 monografiu historika Daniela Husárika s názvom Krupec.

sedacia súprava 8Výskum meštianstva a meštianskeho bývania je jednou z vedeckovýskumných úloh, ktoré sa plnia v Kysuckom múzeu. Zameriava sa na ňu aj akvizičná činnosť, v rámci ktorej sa v posledných rokoch podarilo nadobudnúť hodnotné zbierkové predmety. Tie sa stali súčasťou expozície Meštianske bývanie na Kysuciach, umiestnenej v reprezentačných priestoroch Kaštieľa Radoľa, jedinej stavby svojho druhu v regióne a jednej z najstarších kultúrnych pamiatok v tomto regióne.