Projekty FPU

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

V roku 2023 získalo Kysucké múzeum do svojich zbierok ďalšie kúsky porcelánu v rámci projektu Akvizícia kolekcie porcelánu II v podprograme Akvizícia múzeí Fondu na podporu umenia. Projekt nadväzuje na akvizíciu z roku 2020. Tentokrát FPU podporil žiadosť sumou 2500 eur, z vlastných prostriedkov financovalo múzeum čiastku 640 eur. Celková hodnota nakúpených zbierok je 3140 eur.

 logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vydala novú kolektívnu monografiu Palárik, ktorú zostavil historik múzea Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. Obsahuje príspevky odborníkov, ktorí sa venovali vybraným otázkam života a diela Jána Palárika, významného slovenského národovca, katolíckeho kňaza, dramatika, publicistu a predstaviteľa ideovej línie Novej školy slovenskej.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

Zámerom projektu bolo priniesť nové zistenia a poznatky z výskumu úzkokoľajok na Slovensku a priblížiť ich prostredníctvom vydania odbornej publikácie Slovenské lesné železnice širokej laickej i odbornej verejnosti, aby získali prehľad o dejinách úzkorozchodných lesných železníc na Slovensku ako významného fenoménu. Publikácia je edičný výstupom Dokumentačného centra lesných železníc na Slovensku, ktoré pôsobí v rámci Kysuckého múzea. To je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť múzejnej dokumentácie vývoja lesných železníc na Slovensku, pričom zhromažďuje, ochraňuje a odborne spracováva hmotné doklady o vývoji lesných železníc. Autormi odbornej 352 stranovej publikácie sú historik, kurátor a grafik Kysuckého múzea, Mgr. Martin Turóci, PhD. a autor viacerých knižníc publikácií s témou lesných železníc a železničnej dopravy, bývalý vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite, Dipl. Ing. Dušan Lichner, CSc. Publikácia približuje okrem osudov Kysucko-oravskej lesnej železnice aj históriu ďalších lesných železníc na Slovensku, ako boli Považská, Čiernohronská, Korytnická, Ľubochnianska, Žarnovická, Malacky-Rohožník či lesné železnice v oblasti Malých Karpát. Plnofarebná recenzovaná publikácia zaujme čitateľov aj vďaka bohatému obrazovému materiálu.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Obálka obrázok 1

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

Cieľom výstavného projektu Ornament bolo v sídelnej budove Múzea Čadca ukázať prostredníctvom výberu zbierkových predmetov pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach, ktorá zasahovala prakticky do všetkých častí každodenného života. Výstava prezentovala ornamentálnu výzdobu naprieč podfondami Etnografie. Návštevníci mohli uvidieť zbierkové predmety dokumentujúce ornamentiku: geometrickú, rastlinnú, zoomorfnú, antropomorfnú, ale i písmená, monogramy, nápisy a vročenia. V rámci interaktivity si mohli vyskúšať pomocou drevených tvarov vytváranie ornamentov na magnetickej popisovateľnej tabuli.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka           

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, nadviazalo na dlhodobé snahy o modernizáciu svojich depozitárnych priestorov. Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vo výške 25 000 eur zmodernizovalo na prelome rokov 2021/2022 dva depozitáre etnografie, nachádzajúce sa v budove Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou, ktoré uchovávajú prevažne zbierku ľudového nábytku, bývania a remeslá.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka           

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, slávnostnou vernisážou dňa 19. septembra 2022 sprístupnilo novú modernú expozíciu Dejiny Čadce a okolia, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Expozícia bola zrealizovaná na základe víťazného súťažného návrhu od architektov z bratislavského ateliéru Kilo Honč a na základe libreta a scenára odborných pracovníkov Kysuckého múzea.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR     vseobecne sirka

Kysucké múzeum získalo v roku 2021 vďaka úspešnému projektu Akvizícia starožitných hodín financie z Fondu na podporu umenia. Fond podporil projekt sumou 2300 eur, Žilinský samosprávny kraj prispel 610 eurami a múzeum nad rámec povinného financovania z vlastných zdrojov doplatilo 140 eur. Múzeum tak získalo desať kusov vzácnych starožitných nástenných hodín, pochádzajúcich z rokov 1850 – 1920 od súkromného zberateľa pána Ľubomíra Beláka zo Starej Bystrice.

 logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka           

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, nadobudlo vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vzácny drevený polychrómovaný betlehem z 20. rokov 20. storočia, a to zakúpením od predávajúceho z obce Zákopčie, ktorý ho zdedil po prastarých rodičoch. Nákup betlehemu v celkovej hodnote 1250 eur bol realizovaný prostredníctvom dotačného podprogramu Fondu na podporu umenia 5.2.2 Akvizícia múzeí. Kysucké múzeum na akvizíciu získalo dotáciu vo výške 1000 eur a  v rámci spolufinancovania poskytlo zvyšných 250 eur z vlastných zdrojov.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka                                                                  Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo úspešný projekt Vybavenie konzervátorskej dielne, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.