Projekty FPU

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci záverom roku 2018 obohatilo vďaka pridelenej dotácii z Fondu na podporu umenia (podprogram 5.2.1) edíciu Zlatý fond Kysuckého múzea o najnovší knižný prírastok, a to monografiu Zemianske rody na Kysuciach od Danky Majerčíkovej.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal   

Kysucké múzeum v Čadci vďaka Fondu na podporu umenia (podprogram 5.2.1) úspešne zrealizovalo v roku 2018 projekt s názvom Ľudový textil na Kysuciach, v rámci ktorého sa zameralo na prezentáciu vlastného zbierkového fondu, vystaveného na výstave s názvom Ľudový odev na Kysuciach.

zsk_logo logo fpu02 logo_km_horizontal

Publikácia Kysuckého múzea Matej Bel: Turčianska stolica vydaná v rámci edície Zlatý fond Kysuckého múzea, vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, čitateľom prináša nový preklad Vedomostí Turčianskej stolice tvoriacich súčasť komplexnejšieho a rozsiahlejšieho diela Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela.