Projekty MK SR

Finančne podporilo MK SR logoKysucké múzeum realizuje pre svoju vysunutú expozíciu Kaštieľ Radoľa projekt s názvom Sprístupnenie kaštieľa Radoľa znevýhodneným skupinám, podporený v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe 2.6. Informačná debarierizácia dotáciou v hodnote 11 140 eur.

Finančne podporilo MK SR logo

Kysucké múzeum sa v roku 2022 zaradilo medzi úspešných žiadateľov v programe Ministerstva kultúry – Sekcia kultúrneho dedičstva, podprogram 2.6. Informačná debarierizácia. Cieľom projektu bolo sprístupniť expozičné priestory Kaštieľa Radoľa osobám s poruchami sluchu a osobám nevidiacim a slabozrakým.

U.34Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja, zrealizovalo v roku 2021 prvú etapu reštaurovania hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky U34.901. Vďaka získanej dotácii 25 000 € z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom kysuckí múzejníci pristúpili k obnove vzácneho parného rušňa tzv. Malej Maďarky, ktorý vyrobila Fabrika na výrobu lokomotív MÁV v Budapešti v roku 1909. 

DSC03754Kysucké múzeum sa snaží sprístupňovať všetky svoje expozície a zverené kultúrne dedičstvo všetkým návštevníkom bez rozdielu. Z tohto dôvodu prišli kysuckí múzejníci s myšlienkou vytvorenia projektu zameraného na postupnú debarierizáciu svojich vysunutých pobočiek. Prvým krokom bolo sprístupnenie najväčšej a najznámejšej národopisnej expozície Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke pre nevidiacich a slabozrakých.

st znak s logom a podporou 1ZSK LOGO ZSK COLORlogo KM

Kysucké múzeum v Čadci nedávno vydalo propagačnú brožúru s názvom Z Makova do Budatína. Nová publikácia, ktorá vyšla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaujímavým a moderným spôsobom mapuje a prezentuje kultúrny a historický potenciál jednotlivých kysuckých obcí a celého regiónu. Zostavovateľom publikácie je historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

V súčasnosti je typická vianočná výzdoba už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Zdobenie vianočných ozdôb a vytváranie vlastných dekorácií si mohli vďaka vlastnej realizácii si opäť po roku vyskúšať žiaci špeciálnych škôl v rámci tvorivých dielní pod názvom „Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách III.“. Na týchto tvorivých dielňach si deti na základe vlastných návrhov mohli tvoriť výrobky, resp. maľovať vlastné vianočné ozdoby.

caro vianoc03Kysucké múzeum v Čadci pozýva na tvorivé dielne nazvané "Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách", kde bude možnosť vyskúšať si zručnosť, kreativitu a trpezlivosť pri maľovaní vianočných ozdôb.

zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci so  špeciálnymi základnými školami a centrami sociálnych služieb v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto realizovalo v rámci projektu "Na skle maľované III. " už po tretí krát súbor tvorivých dielní zameraných na edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí.

na skle malovane03Kysucké múzeum v Čadci pozýva na tvorivé dielne nazvané "Na skle maľované III.", kde bude možnosť vyskúšať si zručnosť, kreativitu a trpezlivosť pri maľovaní na sklo.