zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

V súčasnosti je typická vianočná výzdoba už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Zdobenie vianočných ozdôb a vytváranie vlastných dekorácií si mohli vďaka vlastnej realizácii si opäť po roku vyskúšať žiaci špeciálnych škôl v rámci tvorivých dielní pod názvom „Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách III.“. Na týchto tvorivých dielňach si deti na základe vlastných návrhov mohli tvoriť výrobky, resp. maľovať vlastné vianočné ozdoby.

Ich inšpirácie a kreativita ako urobiť svoje Vianoce ešte zaujímavejšie, im umožnili použiť pestrú paletu rôznych nápadov pri vytváraní vlastných vianočných ozdôb, ktorými si následne mohli ozdobiť vianočný stromček v škole alebo u seba doma. Lektorovanie na tvorivých dielňach bolo zabezpečené kvalifikovanou lektorkou, ktorá sa dlhodobo venuje práci zdobenia vianočných ozdôb, s ktorou múzeum spolupracuje na podobných  projektoch už niekoľko rokov. Na tvorivé dielne odborne dozerali pedagógovia a vychovávatelia z jednotlivých špeciálnych škôl, ktoré sa do projektu zapojili.

"S finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja."
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."