Kysucké múzeum patrí k úspešným žiadateľom o dotácie z viacerých dotačných programov, vďaka čomu sa najvýznamnejšej kultúrnej inštitúcii na Kysuciach darí ešte viac napĺňať svoj cieľ, a to zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať a sprístupňovanie hmotné doklady Kysúc. V rámci realizácie cezhraničných projektov – Interregov s Českou a Poľskou republikou, sa podarilo rozšíriť spoluprácu a skvalitniť kultúrny život, cestovný ruch a turizmus „Trojmedzia“, ktorého hranicu predstavujú práve Kysuce. Vďaka početným dotáciám z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia múzeum nielenže vydalo niekoľko úspešných titulov ako výsledkov vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov (napr. Päť panstiev, Turčianska stolica, Kysuce 1938-1945 a pod.), ale pre návštevníkov pripravilo i nové výstavy či zaujímavé tvorivé dielne. Finančné prostriedky z FPU putovali aj do vybavenia depozitárov, obnovy objektov ľudovej architektúry a, samozrejme, na nákup nových a cenných zbierkových predmetov, ktoré rozšírili zbierkový fond o vzácne artefakty. V rámci realizácie projektov cez Ministerstvo kultúry SR sa pokračovalo v obnove mlynu a píly z Klubiny, ale mysleli sme aj na deti, pre ktorých sme v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva pripravili tematické veľkonočné a vianočné tvorivé dielne s cieľom integrácie znevýhodnených detí.

 

Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013

Múzeum deťom

Škola v múzeu

 

Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

Spoločné potulky po expozíciách

Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia

Tradičné zvykoslovia u nás a u susedov

História spája

Kultúrne hodnoty bez hraníc

Turistický informačný systém Kysuckého múzea

Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska

 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ Fond malých projektov

Koľajnice nás spájajú, rozpočet 34 991 €

Oživené tradície bez hraníc, rozpočet 18 208 €

 

FOND NA PODPORU UMENIA

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť-múzeá

Päť domínií (Vybrané aspekty zo sociálneho a hospodárskeho života na panstvách Žilinského slúžnovského obvodu Trenčianskej stolice od konca 18. do polovice 19. storočia) (2016), získaná dotácia: 5000 €

Matej Bel: Turčianska stolica (2017), získaná dotácia: 6000 €

Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia (2018), získaná dotácia: 3000 €

Zemianske rody na Kysuciach (2018), získaná dotácia: 2000 €

Matej Bel: Tekovská stolica (2018/2019), získaná dotácia: 5000 €

Ľudový textil na Kysuciach - tvorivé workshopy a vydanie katalógu z výstavy (2018), získaná dotácia: 2000 €

Nová archeologická expozícia v kaštieli v Radoli (2018), získaná dotácia: 6000 €

Kysuce 1938-1945, druhé doplnené vydanie (2019), získaná dotácia: 4500 €

Z chumáča ovčej vlny (2019), získaná dotácia: 2000 €

Prvý ročník konferencie Únie múzeí v prírode (2019), získaná dotácia: 2500 €

Elity Kysúc (2020), získaná dotácia: 7500 €

Drotári a drotárstvo (2020), získaná dotácia: 2400 €

Medzinárodná prezentácia ovčiarstva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke (2020), získaná dotácia: 2000 €

Krupec (2021), získaná dotácia: 2000 €

Hlávka do krásy odetá (2021), získaná dotácia: 2500 €

Palárik (2022), získaná dotácia: 2000 €

Ornament (2022), získaná dotácia: 2000 €

Slovenské lesné železnice (2022), získaná dotácia: 4500 €

 

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

Reštaurovanie nádob zo zbierkového fondu archeológie Kysuckého múzea v Čadci (2018), získaná dotácia: 2000 €

Obnova strešnej krytiny v Usadlosti u Hruškuliaka (2018), získaná dotácia: 15 000 €

 

5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

Vybavenie depozitára textilu (2018), získaná dotácia: 2 669,00 €

Rekonštrukcia časti depozitára histórie (2020), získaná dotácia: 29 000 €

Rekonštrukcia časti depozitára etnografie (2021), získaná dotácia: 25 000 €

Vybavenie konzervátorskej dielne (2021), získaná dotácia: 4 000 €

 

5.2.2 Akvizícia múzeí

Akvizícia súboru hasičských predmetov do zbierkového fondu história Kysuckého múzea v Čadci (2019), získaná dotácia: 11 600 €

Akvizícia judaík (2019), získaná dotácia: 5 685 €

Akvizícia hračiek (2019), získaná dotácia: 2 500 €

Akvizície v rámci vedeckovýskumnej úlohy "Meštianstvo a meštianske bývanie na Kysuciach" (2020), získaná dotácia: 3 000,00 €

Akvizície súboru pohľadníc (2020), získaná dotácia: 1 170 €

Akvizície kolekcie porcelánu (2020), získaná dotácia: 4 000 €

Akvizícia starožitných hodín (2022), získaná dotácia: 2 300 €

Betlehem (2022), získaná dotácia: 1000 €

 

5.2.3 Nové stále expozície – múzeá, fáza A

Dejiny Čadce a okolia – nová stála expozícia, získaná dotácia: 7000 €

5.2.3 Nové stále expozície – múzeá, fáza B

Nová stála expozícia Dejiny Čadce a okolia, získaná dotácia: 80 000 €

 

MINISTERSTVO KULTÚRY SR 

Podprogram 1.1 Obnovme si svoj dom

Reštaurovanie parného rušňa U 34.901 (2021), získaná dotácia: 25 000 €

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram 2.2 Múzeá a galérie

Výstava "Čadca od udelenia mestských výsad po súčasnosť" (2008)

Konzervátorská dielňa - dobudovanie (2008)

Výroba kolesa na Klubinský mlyn a pílu (2009)

Rekonštrukcia strešných krytín - maštaľ a stodola usadlosti do Potoka (2010)

Modernizácia počítačového systému a informačno-komunikačných technológii Kysuckého múzea v Čadci (2010)

Výmena strešnej krytiny na obytnom dome rodiny Cingelovcov v usadlosti Hruškuliak (2011)

Modernizácia stálej expozície Kysuckého múzea v Čadci (2012)

Škola archeológie a histórie v Kaštieli Radoľa (2012)

Rekonštrukcia vykurovacích zariadení v Múzeu kysuckej dediny (2013)

Informačno - propagačný materiál Kysuckého múzea v Čadci a jeho expozícií (2013)

Výmena strešnej krytiny na objekte - obytný dom z Riečnice Od Rybov (2014)

Oprava strojovej (technickej) časti Mlyna a píly z Klubiny (2014)

Technické a technologické vybavenie pracoviska konzervátora - fotografa vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou (2014)

Zborník Kysuckého múzea 2014

Funkčná obnova náhonu k objektu  Mlyn a píla z Klubiny (2015), získaná dotácia: 7 000 €

Výmena strešnej krytiny na objekte Mlyn a píla z Klubiny (2015), získaná dotácia: 10 000 €

Podprogram 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva

Ochrana depozitárnych priestorov elektronickou zabezpečovacou signalizáciou (2008)

Modrotlačové formy a modrotlačové textílie v zbierkovom fonde Kysuckého múzea (2014)

Podprogram 2.4 Akvizície

Pozostalosť Dominika Choluja - secesné a iné fotografie kysuckých škôl (2012)

Akvizície v rámci vedeckovýskumnej úlohy „Meštianstvo a meštianske bývanie na Kysuciach" (2014)

Akvizícia judaík (2014)

Program 2 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva - podprogram 2.1 Živá kultúra

Na skle maľované I., získaná dotácia: 1500 €

Na skle maľované II., získaná dotácia:1567 €

Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách I. 1400 €

Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách II., získaná dotácia: 1 425 €

Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách III., získaná dotácia: 1000 €

2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie

Vianoce u Suňogovcov, získaná dotácia: 1000 €

Anjel – symbol Vianoc, získaná dotácia: 2500 €

2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum

Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách IV., získaná dotácia: 1500 €

5.1 Podpora aktivít v oblasti prezentácie tradičnej kultúry

Z Makova do Budatína, získaná dotácia: 3800 €

Podprogram Kultúrne poukazy

 

VISEGRAD FUND

„The Serf cities – a journey through history“ ("Zemepanské mestá - cesta dejinami") (2020/21) získaná dotácia: 8870 €