U.34Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja, zrealizovalo v roku 2021 prvú etapu reštaurovania hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky U34.901. Vďaka získanej dotácii 25 000 € z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom kysuckí múzejníci pristúpili k obnove vzácneho parného rušňa tzv. Malej Maďarky, ktorý vyrobila Fabrika na výrobu lokomotív MÁV v Budapešti v roku 1909. 

V rámci navrhovaného reštaurátorského plánu, ktorý vypracoval certifikovaný reštaurátor a odborník na obnovu historických dopravných vozidiel a zariadení železničnej dopravy Mgr. Peter Kallo, Kysucké múzeum vykonalo opravu a reštaurovanie pravého bloku valca na tejto úzkorozchodnej parnej lokomotíve. Náročný technologický proces vykonali experti v súlade s vydaným rozhodnutí obnovy kultúrnej pamiatky schválený rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Opravou pravého bloku parného stroja, na ktorú finančne prispelo Ministerstvo kultúry SR, sa dokončila prvá časť prvej etapy komplexného reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky. Nadväzujúc na úspešnú realizáciu projektu podalo Kysucké múzeum cez dotačný systém MK SR Obnovme si svoj dom na rok 2022 ďalší projekt na dokončenie prvej etapy reštaurovania vzácnej národnej kultúrnej pamiatky. 

Imanentnou snahou Kysuckého múzea je, aby sa ikonický rušeň U34.901 čím skôr zaradil do cestovného poriadku Historickej lesnej úvraťovej železnice a mohol po rokoch opäť stáť v čele súpravy výletných vagónov prepravujúcich návštevníkov dolinou Chmúra.  

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

Foto: Mgr. Peter Kallo, reštaurátor