zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci so  špeciálnymi základnými školami a centrami sociálnych služieb v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto realizovalo v rámci projektu "Na skle maľované III. " už po tretí krát súbor tvorivých dielní zameraných na edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí.

 

Na tvorivých dielňach si deti špeciálnych škôl a klienti centier sociálnych služieb sami na základe vlastných návrhov tvorili výrobky, resp. maľby na sklo. Tvorivé dielne sa konali v mesiaci jún 2019. Lektorka maľovaných sklíčok Danka Perďochová zasvätila účastníkov projektu do tajov farieb, techniky práce maľovania rôznych vzorov na malé sklíčka. Pripravené boli pre nich rôzne ornamenty, tvary a obrázky aj podľa ich vlastného želania. Na tvorivé dielne dozerali odborní pedagógovia a vychovávatelia jednotlivých škôl a sociálnych zariadení. Z vlastnoručne vyhotovených výrobkov detí a mládeže, zapojených do projektu, sa vybrali maľované sklíčka na výstavky, ktoré im do novembra budú skrášľovať priestory škôl a sociálnych zariadení. Po skončení vystavovania potešia jednotlivé sklíčka ich tvorcov a deti si ich môžu odniesť domov. Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem u znevýhodnených skupín detí a mládeže o spoznávanie remesla a pomôcť rozvíjať ho individuálnym prístupom v rámci ich vyučovacieho predmetu výtvarná výchova bez obmedzenia.

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaniu Žilinského samosprávneho kraja.