Projekty FPU

logo FPU         ŽSK logo pre weblogo KM pre web

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, bolo v minulom roku 2019 veľmi úspešné v akvizičnej činnosti aj vďaka projektom z Fondu na podporu umenia. Vďaka financiám z FPU pribudli do múzea nové zaujímavé predmety zo života židovskej komunity – judaiká – v celkovej hodnote 5985 eur.
Fond judaík sa v múzeu začal budovať v roku 2007 a hoci nie je rozsiahly – obsahuje 48 predmetov z náboženského i osobného života židovského obyvateľstva – má obrovskú kultúrnohistorickú a umeleckú hodnotu.

logo fpu02  ZSK LOGO ZSK COLOR    logo km horizontal

 

 

 

 

Kysucké múzeum v Čadci iniciovalo usporiadanie prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode – odbornej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Cieľom tohto stretnutia, ktoré sa malo prvý raz uskutočniť v jedinečnom prostredí našej vysunutej národopisnej expozície v prírode – v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke, bola odborná diskusia členov Únie múzeí v prírode o stave a budúcnosti slovenských skanzenov.

Depozitár Kysucké múzeum v Čadci 7Kysucké múzeum sa pustilo do náročného projektu, ktorého výsledkom je optimalizácia a modernizácia depozitára. Ten sídli vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

logo fpu02  ZSK LOGO ZSK COLOR       logo km horizontal

 

 

 

 

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo v roku 2019 úspešný projekt Z chumáča ovčej vlny.

ZSK LOGO ZSK COLOR      logo fpu02logo km horizontal

 

 

 

 

Pred krátkym časom Kysucké múzeum v Čadci vďaka podpore grantového systému Fondu na podporu umenia vydalo novú edíciu publikácie Kysuce 1938 – 1945 (prvýkrát vyšla v roku 2015). Pôvodný autorský kolektív historikov a publicistov v zložení – Pavol Matula, Miloš Jesenský, Martin Turóci, Mário Janík a Ladislav Paštrnák v druhom doplnenom vydaní publikácie vďaka systematickému výskumu výrazne rozšíril okruh poznatkov o jednom z najdôležitejších období slovenských i kysuckých dejín.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci v roku 2018 získalo cez Fond na podporu umenia v rámci podprogramu 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov dotáciu vo výške 2 669,00 €.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

V rámci podprogramu 5.4.1. Odborné ošetrenie zbierkových fondov sa Kysuckému múzeu v Čadci podarilo vďaka získanej dotácii z Fondu na podporu umenia, ako aj príspevku od zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, podarilo v Skanzene Vychylovka úplne vymeniť dve strechy na objektoch ľudovej architektúry v usadlosti u Hruškuliaka.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

 

Okrem úspešnej vydavateľsko-edičnej činnosti sa Kysucké múzeum v Čadci v roku 2018 sústredilo v rámci riešenia projektov aj na prezentáciu archeologického fondu múzea, a to prostredníctvom dvoch realizovaných projektov.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

Edíciu Zlatý fond Kysuckého múzea obohatila koncom roku 2018 nová a dlho očakávaná vedecká monografia historika Mariána Liščáka Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.