Vážení bádatelia,
ak máte záujem o bádanie v Kysuckom múzeu v Čadci, prosíme vás o prečítanie si Bádateľského poriadku, vyplnenie jeho príloh a zaslanie vyplnenej žiadosti o prístup k zbierkovým predmetom a materiálom z dokumentačných fondov Kysuckého múzea v Čadci.
Bádateľský poriadok a žiadosť si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: pdfBádateľský poriadok

 

Súčasťou fondov Kysuckého múzea v Čadci je i knižničný fond a dokumentačné fondy, ktoré sú potrebné pre prácu odborných pracovníkov. Zároveň sú neoceniteľnou pomôckou pri tvorbe expozícií, výstav a mnohých prezentačných podujatí. Slúžia bádateľom a všetkým so záujmom o dianie v regióne.