Súčasťou fondov Kysuckého múzea v Čadci je i knižničný fond a dokumentačné fondy, ktoré sú potrebné pre prácu odborných pracovníkov. Zároveň sú neoceniteľnou pomôckou pri tvorbe expozícií, výstav a mnohých prezentačných podujatí. Slúžia bádateľom a všetkým so záujmom o dianie v regióne.