Fotografovanie a kamerovanie:

komerčné fotografovanie areálu a jednotlivých objektov, fotografovanie svadby* 30,00 €
komerčné kamerovanie areálu a jednotlivých objektov, kamerovanie svadby* 30,00 €

* po písomnom odsúhlasení riaditeľa KM


Xerografické a reprografické služby múzea (neplatí pre Skanzen Vychylovka)         

  Cena za kus/strana
Zhotovovanie xerokópií knižnice z periodík, zborníkov alebo častí dokumentov A4  0,10 €
Zhotovovanie xerokópií knižnice z periodík, zborníkov alebo častí dokumentov A3 0,30 €
Skenovanie knižničných dokumentov 0,30 €
Fotografovanie zbierkových predmetov a dokumentov zbierkovej povahy *  0,50 €
Fotografovanie dokumentov nezbierkovej povahy        0,30 €
Skenovanie fotonegatívov zbierkovej povahy *        3,00 €
Skenovanie fotonegatívov z fotodokumentácie KM*    2,00 €
Prenos digitálneho záznamu na múzejné CD, DVD  1,50 €
Skenovanie dokumentov vlastným skenerom a digitálnym fotoaparátom    1,50 €

* po písomnom odsúhlasení riaditeľa KM v zmysle bádateľského poriadku


Konzultačné a bádateľské služby v zmysle Bádateľského poriadku KM

bezplatne