Fotografovanie a kamerovanie:

komerčné fotografovanie areálu a jednotlivých objektov, fotografovanie svadby* 30,00 €
komerčné kamerovanie areálu a jednotlivých objektov, kamerovanie svadby* 30,00 €

* po písomnom odsúhlasení riaditeľa KM


Xerografické a reprografické služby múzea (neplatí pre Skanzen Vychylovka)         

  Cena za kus/strana
Zhotovovanie xerokópií knižnice z periodík, zborníkov alebo častí dokumentov A4  0,10 €
Zhotovovanie xerokópií knižnice z periodík, zborníkov alebo častí dokumentov A3 0,30 €
Skenovanie knižničných dokumentov 0,30 €
Fotografovanie zbierkových predmetov a dokumentov zbierkovej povahy *  0,50 €
Fotografovanie dokumentov nezbierkovej povahy        0,30 €
Skenovanie fotonegatívov zbierkovej povahy *        3,00 €
Skenovanie fotonegatívov z fotodokumentácie KM*    2,00 €
Prenos digitálneho záznamu na múzejné CD, DVD  1,50 €
Skenovanie dokumentov vlastným skenerom a digitálnym fotoaparátom    1,50 €

* po písomnom odsúhlasení riaditeľa KM v zmysle bádateľského poriadku

 

Konzultačné a bádateľské služby v zmysle Bádateľského poriadku KM

bezplatne

 

Krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb Múzeum kysuckej dediny

  Cena
Stánkový predaj s prezentáciou a ukážkami tradičného ľudového remesla 0,00 €
Stánkový predaj (komerčný predaj bez rozdielu veľkosti stánku)* 10,00 € / deň
Stánkový predaj (komerčný predaj bez rozdielu veľkosti stánku)* 50,00 € / 10 dní
Svadobný obrad v kaplnke/poskytnutie priestorov 150,00 € / akcia
Podujatie / poskytnutie spoločenskej miestnosti (Raganov mlyn alebo Multifunkčná budova ) 80,00 € / deň
Komerčné kamerovanie/ natáčanie/ fotografovanie objektu - poskytnutie objektu ľudovej architektúry
(v rozsahu 0-8 hod)
  
50,00 €/ deň
Komerčné fotografovanie (svadobný obrad) 30,00 € / akcia
Prenájom priestorov exteriéru vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku podľa požiadaviek nájomcu (v závislosti od doby prenájmu alebo ďalších požiadaviek technická výpomoc pracovníkov, technická príprava priestorov, upratovanie, využívanie ďalších služieb pripojenie na elektrickú energiu, spotrebu vody, požiadavky na zabezpečenie šatní a pod., prípadne iných špecifických požiadaviek)  

*stánkový predaj podlieha poplatku v prípade akéhokoľvek komerčného predaja, ktorý bude umiestený na pozemkoch, ktoré
má v správe Kysucké múzeum bez rozdielu, či sa plocha nachádza v areáli Múzea kysuckej dediny alebo mimo nej.

 

Krátkodobé poskytnutie priestorov a služieb Kaštieľ Radoľa

  Cena
Stánkový predaj s prezentáciou a ukážkami tradičného ľudového remesla 0,00 €
Stánkový predaj (komerčný predaj bez rozdielu veľkosti stánku)* 5,00 € / deň
Svadobný obrad v kaštieli/poskytnutie priestorov 150,00 € / akcia
Komerčné fotografovanie (svadobný obrad) 30,00 € / akcia
Prenájom exteriéru nádvoria Kaštieľa Radoľa vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku podľa
požiadaviek nájomcu (v závislosti od doby prenájmu alebo ďalších požiadaviek technická výpomoc pracovníkov, technická príprava priestorov, upratovanie, využívanie ďalších služieb pripojenie na elektrickú energiu, spotrebu vody, požiadavky na zabezpečenie šatní apod., prípadne iných špecifických (požiadaviek)
 

 

Kysucké múzeum nie je platiteľ DPH

Smernice na využívanie priestorov Kysuckého múzea na rok 2022, žiadosť na stiahnutie

pdfVnutorna_smernica_vyuzivanie_priestorov_KM_2020-2.pdf

pdfpriloha_ziadost.pdf