Ponuka pre školy

Kysucké múzeum v Čadci ponúka prednášky pre základné, stredné školy a gymnáziá. Štandardná dĺžka prednášky je cca 45 min. (1 vyučovacia hod.), po individuálnej konzultácii možno upraviť ich dĺžku, obsah, náročnosť i formu podľa požiadaviek cieľovej skupiny. Všetky programy je možné modifikovať podľa konkrétnych požiadaviek učiteľa a aktuálne preberaného učiva. Návrhy iných tém adresujte mailom alebo telefonicky. Prednášky je potrebné vopred nahlásiť a objednať. Realizujú sa v Kysuckom múzeu v Čadci alebo v niektorej z jeho vysunutých expozícií: v Kaštieli Radoľa, Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou alebo v Skanzene Vychylovka.