V neskoršom období slúžil kaštieľ na obytné účely, v sedemdesiatych rokoch prebehla rekonštrukcia a od roku 1983 tu má svoje expozície a výstavné siene Kysucké múzeum. Okrem toho sa v kaštieli konajú rôzne výstavy, pre školy sa organizujú prednášky a prezentácie, tvorivé dielne.

Pozvánky

20.5.-5.9.2021

Kysucké múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov v Kaštieli Radoľa zaujímavú výstavu „Český granát – od ťažby po secesný šperk,“ na ktorej sa prezentuje nádherná zbierka Kysučana, vysokoškolského pedagóga a zanieteného geológa pána Ing. Miloša Duraja, PhD.

29.07.2021

Kysucké múzeum pozýva všetkých svojich priaznivcov dňa 29. júla o 16.00 hod. do Kaštieľa Radoľa na komentovanú prehliadku expozície „695 rokov – cesta dejinami,“ spojenú s prednáškou k histórii Kysuckého Nového Mesta, zameranú najmä na 17. storočie. Príďte si vypočuť doposiaľ nepublikované informácie o živote tohto mestečka, zoznámte sa so Suňogovcami a v komornej atmosfére diskutujte s historičkou múzea Mgr. Andreou Paráčovou.

25.4.-20.6.2021

Kysucké  múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste v priestoroch renesančného kaštieľa v Radoli výstavu Z kováčskej dielne.