V neskoršom období slúžil kaštieľ na obytné účely, v sedemdesiatych rokoch prebehla rekonštrukcia a od roku 1983 tu má svoje expozície a výstavné siene Kysucké múzeum. Okrem toho sa v kaštieli konajú rôzne výstavy, pre školy sa organizujú prednášky a prezentácie, tvorivé dielne.

Pozvánky

lego plagát
21.5- 17.9.2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sprístupnilo vo výstavných priestoroch renesančného kaštieľa v Radoli od 21. mája výstavu Lego – stavebnica na kolesách.

20230518 133745

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v Kaštieli Radoľa pre svojich návštevníkov novú výstavu ,,Na ľudovú nôtu“.

pozvánka prehliadka
22.3.2023
Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  pozýva 22. marca 2023 do Kaštieľa Radoľa na komentovanú prehliadku a prednášku k výstave Posledná večera medzi nami.