radola kastiel v Pozrite si aké expozície, výstavy a podujatia sme  pripravili v roku 2021.

Stále expozície:

Meštianske bývanie na Kysuciach

Expozícia prezentuje dejiny bývania v dvoch najstarších mestách na Kysuciach - v Kysuckom Novom Meste a v Čadci. 

Svet dávnych predkov

Stála archeologická expozícia, ktorá prezentuje dejiny Kysúc od mladšieho paleolitu po stredovek.

695 rokov - Cesta dejinami 

Výstava k 695.výročiu udelenia mestských výsad Kysuckému Novému Mestu.


Výstavy:

Elity Kysúc - predĺžená do 16.5.2021

Z kováčskej dielne (25.4. – 20.6. 2021) – výstava prác študentov odboru umelecko – remeselné spracovanie kovov SOŠ Strojnícka Kysucké Nové Mesto.

Ihlou maľované  (27.4. – 5.9. 2021) – výstava výšiviek zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci

Český granát - od ťažby po secesný šperk (20.5. - 17.10. 2021) - geologicko - umelecká výstava v spolupráci s geológom a VŠ pedagógom Ing. M. Durajom PhD. o ťažbe a spracovaní českého granátu a prezentácia secesných šperkov

Stanislav Lúhový – výber z tvorby  (8.9. - 30.11.2021) – výstava diel výtvarníka Stanislava Lúhového

Stredoveká dedina (12.9. 2021 – 9.1.2022) - výstava v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV a Považským múzeum v Žiline o spôsobe života vidieckeho obyvateľstva na severozápadnom Slovensku v období stredoveku, prezentujúca hmotnú kultúru stredovekej dediny a nálezy z archeologických výskumov

Retrocom 2.0  (12.9. 2021– 9.1.2022) - výstava starých počítačov, hracích konzol, mobilov, multimédií a pod., v spolupráci so súkromnými zberateľmi J. Masnicom a J. Jablonským

Múzeum deťom – Svet Harryho Pottera (1. 12.2021 – 31.1.2022)  - výstava figúrok, lega, zberateľských kariet , hier a pod. v spolupráci so súkromnými zberateľmi J. Masnicom a J. Jablonským

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!