Vstupenka do stálych expozícií a na výstavy (celý kaštieľ)

dospelá osoba  5,00 €
deti do 6 rokov  zadarmo 
deti 7 – 15 rokov    2,50 €
žiaci, študenti do 26 rokov  2,50 €
dôchodcovia nad 60 rokov  2,50 €
osoba ZŤP          2,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S   zadarmo 


Rodinná vstupenka 

2 dospelí + 1 a viac detí  12,50 €


Skupiny

Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 

10 - 20 osôb    2,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb  2,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo


Vstupenka na výstavy 

dospelá osoba  4,00 €
deti do 6 rokov  zadarmo /Free/
deti 7 – 15 rokov    2,00 €
žiaci, študenti do 26 rokov  2,00 €
dôchodcovia nad 60 rokov  2,00 €
osoba ZŤP          2,00 €
osoba/sprievod ZŤP-S   zadarmo / Free/


Rodinná vstupenka 

 

2 dospelí + 1 a viac detí    10,00 €


Skupiny

Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 

10 - 20 osôb   2,00 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb    2,00 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo


Špeciálne zľavy

  • zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu ZMS – zadarmo
  • novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
  • policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
  • 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
  • voľný vstup (symbolické vstupné) 0,05 €. Voľným vstupom sa rozumie výherná vstupenka v súťaži, alebo voľný vstup udelený riaditeľom Kysuckého múzea. Voľný vstup je jednorázový, platí vždy len na jeden vstup do danej expozície a má vymedzenú dobu platnosti