Projekty - rôzne

visegrad fund logo blue 800px 1    ZSK LOGO ZSK COLOR       logo KM

 

Kysucké múzeum v Čadci sa stalo úspešným žiadateľom v Medzinárodnom vyšehradskom fonde s projektom "Zemepanské mestá - cesta dejinami" ktorého zámerom je poukázať na vývoj, ktorým prechádzali zemepanské (poddanské) mestá v Uhorsku, Poľsku a Česku.