Projekty - rôzne

visegrad fund logo blue 800px 1    ZSK LOGO ZSK COLOR       vseobecne sirka

 

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dostalo v roku 2020 finančnú podporu z Medzinárodného vyšehradského fondu na projekt Zemepanské mestá – cesta dejinami. Partnermi múzea sa stali slovenské aj zahraničné inštitúcie (Muzeum Těšínska, Maďarský národný archív, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Oravské múzeum, EZÚS TRITIA, Považské múzeum, Muzeum Novojičínska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego) a súčasťou projektu boli seminár a remeselnícke tvorivé dielne pre slovenské, české a poľské deti.