Tlačové správy

Obuv v minulosti, no rovnako aj v súčasnosti, plnila niekoľko základných funkcií. Zaisťovala ochranu nôh pri práci, chránila pred vplyvom počasia, bola súčasťou sviatočného a obradového odevu. Pri téme ľudového odevu sa táto súčasť oblečenia väčšinou spomína len okrajovo, prípadne sa na ňu úplne zabúda, preto by sme vám chceli predstaviť zaujímavé topánky zo zbierok Kysuckého múzea.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vďaka získanej dotácii 25 000 € z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“ pristúpilo k obnove vzácneho parného rušňa tzv. Malej Maďarky, ktorý vyrobila Fabrika na výrobu lokomotív MÁV v Budapešti v roku 1909.

Ďalší rok sa pomaly, ale isto blíži ku koncu a už teraz môžeme povedať, že rok 2021 určite nebude ako tie predošlé. Pretože posledné dva roky nám všetkým zostanú v pamäti ako niečo, čo nás nemilo prekvapilo a zmenilo nám životy. Protipandemické opatrenia zasiahli nielen do životov jednotlivcov, ale i do života a činnosti múzeí. Výnimkou nebolo ani Kysucké múzeum a, hoci boli naše expozície zatvorené celé štyri mesiace stihli sme toho veľa. Čas bez návštevníkov sme využili na rôzne rekonštrukcie, opravy a vylepšenia našich jednotlivých expozícií. Najzásadnejšou zmenou prešlo Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou, ktorá sa zrodila ešte v roku 2020 po oprave strechy. Vtedy sa začali prvé prípravné práce na projektových dokumentáciách, ktoré mali zmeniť vtedajšiu výstavnú sieň na nepoznanie. Následne sa začalo so sťahovaním depozitov a rozoberaním výstavných prvkov, stavaním nového podlažia a inštalovaním stálych výstav do vynovených priestorov. Samozrejme k úpravám dochádzalo aj v Kysuckom múzeu, v Kaštieli Radoľa a v Múzeu kysuckej dediny, kde sa rekonštruovali sociálne zariadenia, menili sa smerové tabule v areáli a všetko sa pripravovalo na blížiacu sa letnú sezónu.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva všetkých návštevníkov do svojich expozícií aj počas januára 2022. Opäť, aj tento mesiac sa bude niesť v znamení zaujímavých výstav, veríme, že si ich radi prídete pozrieť.

Múzeá sa čoraz viac prispôsobujú novým trendom a novým výzvam, ktoré so sebou prináša každá doba. V súčasnosti sa kladie dôraz na sprístupňovanie múzeí marginalizovaným skupinám, návštevníkom s hendikepom alebo so špeciálnymi potrebami.

Kysucké múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja od 20. decembra 2021 otvára opäť svoje expozície pre verejnosť (konkrétne Kysucké múzeum, Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou a Kaštieľ Radoľa).
S otvorením múzea sú aj naďalej spojené určité obmedzenia a hygienické opatrenia. Podľa aktuálnej VYHLÁŠKY 306/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.12.2021, Kysucké múzeum umožňuje vstup do priestorov expozícií výlučne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekovaní ochorenia Covid-19).

Expozície Kysuckého múzea budú pre návštevníkov počas nasledujúcich dní a sviatkov otvorené nasledovne:

 


Vo všetkých expozíciách sú povolené individuálne prehliadky len v režime OP s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2. 

Lektorované prehliadky nie sú povolené.

Vstup do múzea a celý pobyt je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri.  Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.

Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky. Platba v múzeu je možná v hotovosti. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

O všetkých prípadných zmenách budeme verejnosť včas informovať na našej webstránke www.kysuckemuzeum.sk a  na sociálnych sieťach.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vďaka podpore Fondu na podporu umenia, v predvianočnom čase vydáva biografiu, ktorá je komplexnou analýzou života a diela národovca, filantropa, bankára, podnikateľa, veľkostatkára, stavebného inžiniera, vášnivého poľovníka a predstaviteľa praktického prúdu realizmu Rudolfa Krupca.

Vážení naši priaznivci, dovoľujeme si Vás informovať o závere roka na našom e-shope. Posledné objednávky prijímame do 15. decembra 2021. Všetky objednávky, ktoré prídu po tomto dátume začneme vybavovať až v januári 2022.
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Hovorí sa, že december je mesiac so sviatočnou náladou. Skutočne je to tak, všade navôkol na nás vplýva vianočná nálada. Hoci činnosť nášho múzea, opäť ako minulý rok, ovplyvnili protipandemické opatrenia a jednotlivé expozície sa museli zatvoriť, rozhodli sme sa, že vám aspoň prostredníctvom virtuálneho sveta tento mesiac spríjemníme rôznymi zaujímavými príspevkami.