Tlačové správy

Rozhodli sme sa predstaviť vám zbierkový predmet, ktorým je starožitná, 50 centimetrov vysoká tmavovlasá bábika z konca 20-tych a začiatku 30-tych rokov 20. storočia s „pážacím“ účesom, s hnedými sklenými zatváracími očkami s mihalnicami.

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlasuje v spolupráci s ZO SZV Stará Bystrica a RZ slovenského zväzu včelárov Žilina, fotografickú súťaž pre deti a dospelých Včielka naša každodenná.

Múzeá v prírode sa usilujú nielen o ochranu objektov tradičnej ľudovej architektúry, ale rozprávajú svojim návštevníkom pútavý príbeh o rôznych stránkach života celých generácií ich obyvateľov. Únia múzeí v prírode pri Zväze múzeí na Slovensku vydala tento prehľadný propagačný materiál Slovenské múzeá v prírode - Kalendárium podujatí 2020, v ktorom nájdete adresy, kontakty, vybrané podujatia, ale aj otváracie hodiny pre verejnosť.

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo od februára v radoľskom kaštieli pre svojich návštevníkov nové výstavy a podujatia pre školy, rodiny s deťmi ale i seniorov.

Ak máte záujem prezentovať kraslice, medovníky a dekoratívne predmety na veľkonočnej výstave v múzeu, môžete priniesť svoje výrobky od 17. 2. do 3. 3. 2020 do Kysuckého múzea v Čadci na Moyzesovej ul. 50.

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky nech sa napasiem“.

Dňa 13. januára 2020 sa vo výstavných priestoroch Kysuckého múzea v Čadci konala vernisáž putovnej výstavy Cesta na Mesiac. Výstavu slávnostne otvorila p. riaditeľka Kysuckého múzea – Mgr. Helena Kotvasová, ktorá privítala autora výstavy Ing. Pavla Horňáka z Košíc

Na základe metodického pokynu Žilinského samosprávneho kraja sa dňa 9.12.2019 konal v Kysuckom múzeu v Čadci audit odborných zamestnancov, ktorého sa zúčastnili reštaurátori, konzervátori, dokumentátori, historici a etnológovia.