Kaštiel Svätý Anton

Múzeum vo Svätom Antone hostilo v dňoch 5. – 7. júna 2022 už 18. ročník Festivalu múzeí na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 33 múzeí a 150 múzejníkov. Toto tradičné podujatie Zväzu múzeí na Slovensku bolo obohatené oslavami 30. výročia ZMS a pripomenuli sme si aj 60. výročie založenia Múzea vo Svätom Antone.


Nedeľa 5. júna bola venovaná prezentácii pre verejnosť, ktorá prebiehala v obnovenej sýpke kaštieľa, kde sa prezentovalo i Kysucké múzeum. Podujatie na nádvorí kaštieľa slávnostne otvoril riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Ing. Štefan Engel, PhD. a predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), Mgr. Františka Marcinová, PhD. Počas podujatia mohli návštevníci získať informácie o všetkých Slovenských múzeách na jednom mieste. Okrem rôznych propagačných materiálov, suvenírov sa v stánku Kysuckého múzea mohli naučiť plstiť srdiečka alebo vyrábať syrové nite. Na podvečer pripravili organizátori pre múzejníkov ukážku sokoliarskej skupiny sv. Bavona zo Štiavnických Baní a večerné posedenie, ktoré spríjemnila country skupina Silné vetry z Banskej Štiavnice.

festival múzeí


Program pokračoval v pondelok 6. júna konferenciou „Prírodovedné zbierky na Slovensku – príťaž alebo obohatenie zbierkového fondu?“. Príspevky boli venované sokoliarstvu a jeho zápisu do svetového dedičstva UNESCO, banskoštiavnickému regiónu, unikátnym zbierkam Slovenského baníckeho múzea a významu prírodovedných zbierok v zbierkových fondoch múzeí a ich odbornej správy. V poobedných hodinách prebiehali komentované prehliadky Kaštieľa vo Svätom Antone, ktoré ponúkli aj priestor na nadväzovania nových kontaktov, výmeny názorov a skúseností. Počas slávnostného večera Zväz múzeí na Slovensku udelil viaceré ocenenia, po prvýkrát bola udelená aj cena Z. Z. Stránskeho. Pozvaným účastníkom bol prezentovaný filmový dokument k 30-ročnej histórii zväzu a najnovší edičný počin Zväzu múzeí na Slovensku – tretia časť publikácie Príbeh predmetu – Rok 1945. Slávnostný večer sa niesol nielen v duchu spomienok bývalých predsedov ZMS, ale aj prezentácií aktuálnej činnosti ZMS, jej odborných komisií i vízií a výziev, ktorým slovenské múzejníctvo momentálne čelí. Posledný deň festivalu 7. jún bol venovaný prehliadkam Múzea vo Svätom Antone a Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

konferencia
Tohtoročný festival múzeí ponúkol nielen miesto na stretnutie múzejníkov, ale i na nadväzovania nových kontaktov, výmenu názorov a skúseností. V neposlednom rade bol príležitosťou prezentovať činnosť Kysuckého múzea kolegom z múzeí, ale aj širokej laickej verejnosti s cieľom inšpirovať návštevníkom k osobnej návšteve jednotlivých expozícií.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum