Tlačové správy

Máj je mesiacom lásky, mnohých tradícií a sviatkov. Bezpochyby je jeden z najkrajších mesiacov roka, celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. K máju sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií, ktoré si v Kysuckom múzeu pripomenieme zaujímavými podujatiami a výstavami.

Slovenský národ sa pýši jedinečným kultúrnym cítením a veľkou výtvarnou tvorivosťou. O tom svedčí slovenská ľudová ornamentálna výzdoba, ktorá je nosnou témou výstavy Ornament a plynule prechádza aj do výstavy Na ľudovú nôtu. V pondelok 2. mája 2022 sa uskutočnila v Kysuckom múzeu vernisáž spomenutých výstav, na ktorú prijala pozvanie predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová.

S Veľkou nocou neoddeliteľne súvisia zvyky, z ktorých k typickým patrí aj dávanie ozdobených vajíčok mládencom za polievanie a vyšibanie dievčat.

27.04.2022

Tento rok si pripomíname 200 rokov od narodenia Jána Palárika, osobnosti, ktorá má v našich dejinách svoje osobité miesto. Osobnosti, ktorá svojím úsilím a schopnosťami dokázala urobiť významné kroky k napredovaniu nášho  národa a ktorú je potrebné spomenúť ak máme hovoriť o formovaní slovenskej minulosti, slovenskej literatúry i slovenského novinárstva.

Príchod jari naši predkovia oslavovali už od nepamäti. Jedným z najstarších pohanských zvykov na našom území bolo aj vynášanie a utopenie Moreny. Jej vynesenie malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme, dosiahnuť znovu oživenie prírody.

Mesiac apríl je známy tým, že si ho pripomíname aj ako mesiac lesov. Okrem toho, zväčša na tento mesiac vychádzajú Veľkonočné sviatky alebo pre ateistov aj sviatky jari, ktorým sa budeme v najbližšom období v múzeu venovať.

Najnovšie číslo recenzovaného vedeckého časopisu prináša výsledky celoročného úsilia odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, ktorým sa podarilo v predošlom roku zorganizovať dva odborné online semináre. Aj vďaka tomu sa v 12. ročníku zborníka môžu čitatelia oboznámiť so zaujímavými historickými a etnografickými témami.

Medzi zaujímavé a hodnotné predmety v zbierkach Kysuckého múzea nepochybne patria i obrazy, busty a sošky. Okrem umeleckej majú totiž i dokumentačnú hodnotu, keďže najčastejšie zachytávajú niektorú z významných osobnosti regionálnych či slovenských dejín. Toto konštatovanie platí i v prípade obrazu Petra Jilemnického tvoriacej súčasť zbierkového fondu Kysuckého múzea.