Tlačové správy

Kysucké múzeum na konci roka pre svojich priaznivcov pripravilo druhé tohtoročné číslo elektronického časopisu Kysucký múzejník. Sme radi, že vám toto nové číslo časopisu môžeme v elektronickej podobe predstaviť ešte pred tým, ako sa všetci ponoríme do predvianočného zhonu. V druhom čísle na vás čaká 84 strán plných zaujímavých tém z už tradičných rubrík.

Medzi hodnotné predmety v zbierkach Kysuckého múzea patria nepochybne artefakty spojené s udalosťami nežnej revolúcie v novembri roku 1989, ktoré priniesli zánik komunistického režimu. Význam týchto predmetov spočíva predovšetkým v ich dokumentačnej hodnote viažucej sa k jednej z najvýznamnejších udalostí našej novodobej histórie.

Mesiac november sa nám spája v prvom rade s jeseňou. Chladné počasie, dážď, vietor, padajúce lístie, blatisté miesta, zvieratá uchyľujúce sa na zimný spánok a príroda ochudobnená o sťahovavé vtáctvo, dávajú tušiť, že sa príroda uchyľuje k zimnému spánku. Tento mesiac sa v Kysuckom múzeu bude niesť v znamení zaujímavých výstav, veríme, že sa nám ich podarí zrealizovať a budeme ich môcť sprostredkovať našim návštevníkom.

Do osobitnej kategórie múzejných predmetov patria artefakty spojené s nejakou významnou udalosťou, čo zvyšuje ich historickú a dokumentačnú hodnotu. Niekoľko takýchto predmetov sa nachádza i v zbierkovom fonde Kysuckého múzea. Zväčša sú spojené s medzníkmi 20. storočia, medzi ktorými patrí pevné miesto udalostiam odohrávajúcim sa v dňoch 28. a 30. októbra 1918, keď sa zrodil nový československý štát. Československo najskôr dňa 28. októbra 1918 vyhlásili v Prahe zástupcovia Národního výboru a o dva dni neskôr‒30. 10. 1918 sa k novému štátu Čechov a Slovákov prihlásila i Slovenská národná rada v Turčianskom Svätom Martine.

Kysucké múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vydáva pri príležitosti 40. výročia od sprístupnenia Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke novú publikáciu s názvom Prenesené Kysuce.

Jednotlivé expozície Kysuckého múzea sa budú od pondelka 18. 10. 2021 podľa COVID automatu nachádzať v 3. stupni ohrozenia.


V zmysle vyhlášky ÚVZ SR je okres CA a KNM od pondelka 11. 10. 2021 podľa COVID automatu v druhom stupni nebezpečenstva - bordová farba.
Preto oznamujeme návštevníckej verejnosti, že z dôvodu protipandemických opatrení postavených na regionálnom systéme a odvíjajúc sa v závislosti od stupňa varovania podľa COVID Automatu sú všetky prevádzky Kysuckého múzea riešené v režime OTP.

Zborovská nedeľa, výstava Retrocom 2.0, Kysucká odysea či Hlávka do krásy odetá. To sú len niektoré z podujatí a výstav, ktoré ešte do konca októbra čakajú na návštevníkov v jednotlivých expozíciách Kysuckého múzea. Oplatí sa ich zúčastniť a vnímať všetkými zmyslami.

Neodmysliteľnou súčasťou Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke sú pôvodné stavby tzv. cholvárky, ktoré boli v minulosti hojne využívané ako sezónne pastierske obydlia. Práve jeden zo zachovaných objektov sa prostredníctvom spolupráce medzi Kysuckým múzeom a OZ Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc, dočkal opravy. Stalo sa tak vďaka projektu „Šindeľ pre Šuľavov cholvárok“, ktorý finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.