20230308 103335

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, zúčastnilo populárno – náučnej konferencie „VÝNIMOČNÉ. Ženy Žilinského kraja“.

Konferencia, ktorú otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, predstavila životnú cestu piatich významných žien. Počas dňa odzneli príspevky o Žofií Bosniakovej (horné Považie), Bohdane Škultétyovej (Turiec), Sidónií Sakalovej (horné Považie – Kysuce), Márií Medveckej (Orava) a Ester Martinčekovej Šimerovej (Liptov).

Náš kolega Mgr. Tomáš Adamčík PhD. účastníkom konferencie predstavil spisovateľku pre deti a mládež Sidóniu Sakalovú.  Hoci sa Tetka Sydka narodila v Bytči, bola spätá aj s Kysucami, pretože tu pracovala, ako poštová úradníčka a venovala sa, aj etnografickej činnosti. To sa jej stalo osudným, a preto, ako tridsiatnička emigrovala do USA, kde sa venovala literárnej tvorbe a umelecky sa angažovala. Po návrate do rodného mesta sa stala predsedníčkou Živnostenského spoločenstva, bola ochotníckou herečkou a režisérkou, spolupracovala s rozhlasom, prekladala z nemčiny, maďarčiny a češtiny. 

Silné životné príbehy nielen žien prezentovaných na konferencií zachytáva aj brožúra s rovnomenným názvom „VÝNIMOČNÉ. Ženy Žilinského kraja“. (Dostupná na odkaze Výnimočné. Ženy Žilinského kraja )

20230308 111037

Konferenciu zorganizoval odbor kultúry ŽSK v spolupráci so Štátnym archívom v Bytči, Univerzitou Mateja Bella v Banskej Bystrici, Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Kysuckým múzeom a Oravskou galériou v Dolnom Kubíne.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum