Tlačové správy

V zbierkovom fonde Kysuckého múzea v Čadci sa nachádza viacero hodnotných a zaujímavých predmetov. Medzi militáriami, čo sú zbierkové predmety dokumentujúce dejiny vojenstva, je nepochybne najvzácnejším artefaktom pomerne dobre zachovaná uniforma príslušníka Česko-slovenskej domobrany v Taliansku pochádzajúca z obdobia prvej svetovej vojny.

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa stalo hlavným cezhraničným partnerom žiadosti o dotáciu v individuálnom mikroprojekte Interreg PL-SK, ktorý v prípade úspechu prispeje k organizovaniu podujatí, konferencií a kultúrnych akcií na poľsko-slovenskom pohraničí.

Žilinský samosprávny kraj opäť po roku ocení významné osobnosti. Tipy na tohtoročných laureátov na najvyššie krajské ocenenie môže predkladať široká verejnosť do konca augusta do 31. augusta 2020.

V piatok 31. júla 2020 sa v Kysuckom múzeu v Čadci uskutočnilo prvé prípravné pracovné stretnutie s hlavným českým partnerom projektu „Koľajnice nás spájajú“ – Slezskými zemskými dráhami.

Na základe projektu, finančne podporeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, bola v roku 2007 do zbierkového fondu Kysuckého múzea v Čadci získaná šperkovnica, ktorú v roku 2005 zhotovil umelecký drotár Juraj Šerík z Čadce.

Cholvárky sú jedným z architektonických špecifík kysuckého regiónu. Ide o hospodárske stavby slúžiace na ustajnenie dobytka pasúceho sa na odľahlých podhorských lúkach a zároveň na ubytovanie pastiera.

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so ZO SZV Stará Bystrica, ZO SZV Kysucké Nové Mesto a RZ SZV Žilina zorganizovalo v nedeľu 12. júla podujatie Včelárska a sladká nedeľa.

V nedeľu 12. júla sme pre najmenších našich návštevníkov vymysleli súťažný kvíz, ktorý po vyplnení nechali v pokladni a súťažili tak o detské knihy.

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo novinku v podobe populárno-vedeckého časopisu Kysucký múzejník.