Tlačové správy

27.04.2022

Tento rok si pripomíname 200 rokov od narodenia Jána Palárika, osobnosti, ktorá má v našich dejinách svoje osobité miesto. Osobnosti, ktorá svojím úsilím a schopnosťami dokázala urobiť významné kroky k napredovaniu nášho  národa a ktorú je potrebné spomenúť ak máme hovoriť o formovaní slovenskej minulosti, slovenskej literatúry i slovenského novinárstva.

 

Vážení návštevníci, Kysucké múzeum bude mať svoje expozície Kaštieľ Radoľa, Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou a Múzeum Čadca počas Veľkej noci  otvorené nasledovne:

Príchod jari naši predkovia oslavovali už od nepamäti. Jedným z najstarších pohanských zvykov na našom území bolo aj vynášanie a utopenie Moreny. Jej vynesenie malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme, dosiahnuť znovu oživenie prírody.

Mesiac apríl je známy tým, že si ho pripomíname aj ako mesiac lesov. Okrem toho, zväčša na tento mesiac vychádzajú Veľkonočné sviatky alebo pre ateistov aj sviatky jari, ktorým sa budeme v najbližšom období v múzeu venovať.

Najnovšie číslo recenzovaného vedeckého časopisu prináša výsledky celoročného úsilia odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, ktorým sa podarilo v predošlom roku zorganizovať dva odborné online semináre. Aj vďaka tomu sa v 12. ročníku zborníka môžu čitatelia oboznámiť so zaujímavými historickými a etnografickými témami.

Medzi zaujímavé a hodnotné predmety v zbierkach Kysuckého múzea nepochybne patria i obrazy, busty a sošky. Okrem umeleckej majú totiž i dokumentačnú hodnotu, keďže najčastejšie zachytávajú niektorú z významných osobnosti regionálnych či slovenských dejín. Toto konštatovanie platí i v prípade obrazu Petra Jilemnického tvoriacej súčasť zbierkového fondu Kysuckého múzea.

Zástupcovia Múzea kysuckej dediny sa 24. marca 2022 zúčastnili celoslovenského výročného zasadnutia Únie múzeí v prírode, odbornej komisie Zväzu múzeí, ktoré hostilo Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni.

Kysucké múzeum zverejňuje Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/KM/2022 prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu, a to: