Tlačové správy

04. - 06.02. 2022

Jednotkári sa môžu tešiť. Počas prvého februárového víkendu ich Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pri príležitosti 50. výročia od svojho založenia, za ich námahu a výsledky v škole odmení. Ponúka im totiž bezplatný vstup do svojich expozícií.

Obuv v minulosti, no rovnako aj v súčasnosti, plnila niekoľko základných funkcií. Zaisťovala ochranu nôh pri práci, chránila pred vplyvom počasia, bola súčasťou sviatočného a obradového odevu. Pri téme ľudového odevu sa táto súčasť oblečenia väčšinou spomína len okrajovo, prípadne sa na ňu úplne zabúda, preto by sme vám chceli predstaviť zaujímavé topánky zo zbierok Kysuckého múzea.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vďaka získanej dotácii 25 000 € z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“ pristúpilo k obnove vzácneho parného rušňa tzv. Malej Maďarky, ktorý vyrobila Fabrika na výrobu lokomotív MÁV v Budapešti v roku 1909.

Ďalší rok sa pomaly, ale isto blíži ku koncu a už teraz môžeme povedať, že rok 2021 určite nebude ako tie predošlé. Pretože posledné dva roky nám všetkým zostanú v pamäti ako niečo, čo nás nemilo prekvapilo a zmenilo nám životy. Protipandemické opatrenia zasiahli nielen do životov jednotlivcov, ale i do života a činnosti múzeí. Výnimkou nebolo ani Kysucké múzeum a, hoci boli naše expozície zatvorené celé štyri mesiace stihli sme toho veľa. Čas bez návštevníkov sme využili na rôzne rekonštrukcie, opravy a vylepšenia našich jednotlivých expozícií. Najzásadnejšou zmenou prešlo Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou, ktorá sa zrodila ešte v roku 2020 po oprave strechy. Vtedy sa začali prvé prípravné práce na projektových dokumentáciách, ktoré mali zmeniť vtedajšiu výstavnú sieň na nepoznanie. Následne sa začalo so sťahovaním depozitov a rozoberaním výstavných prvkov, stavaním nového podlažia a inštalovaním stálych výstav do vynovených priestorov. Samozrejme k úpravám dochádzalo aj v Kysuckom múzeu, v Kaštieli Radoľa a v Múzeu kysuckej dediny, kde sa rekonštruovali sociálne zariadenia, menili sa smerové tabule v areáli a všetko sa pripravovalo na blížiacu sa letnú sezónu.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva všetkých návštevníkov do svojich expozícií aj počas januára 2022. Opäť, aj tento mesiac sa bude niesť v znamení zaujímavých výstav, veríme, že si ich radi prídete pozrieť.

Múzeá sa čoraz viac prispôsobujú novým trendom a novým výzvam, ktoré so sebou prináša každá doba. V súčasnosti sa kladie dôraz na sprístupňovanie múzeí marginalizovaným skupinám, návštevníkom s hendikepom alebo so špeciálnymi potrebami.

Kysucké múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja od 20. decembra 2021 otvára opäť svoje expozície pre verejnosť (konkrétne Kysucké múzeum, Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou a Kaštieľ Radoľa).

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vďaka podpore Fondu na podporu umenia, v predvianočnom čase vydáva biografiu, ktorá je komplexnou analýzou života a diela národovca, filantropa, bankára, podnikateľa, veľkostatkára, stavebného inžiniera, vášnivého poľovníka a predstaviteľa praktického prúdu realizmu Rudolfa Krupca.

Vážení naši priaznivci, dovoľujeme si Vás informovať o závere roka na našom e-shope. Posledné objednávky prijímame do 15. decembra 2021. Všetky objednávky, ktoré prídu po tomto dátume začneme vybavovať až v januári 2022.
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.