DSC06891.jpg

Rok trvajúca rekonštrukcia vyvrcholila  20. októbra 2022 odovzdaním zrekonštruovaného úseku  Historickej lesnej úvraťovej železnice.

Slávnostné odovzdanie stavby prebehlo na zrekonštruovanej Stanici Kubátkovia za prítomnosti ŽSK Ing. Eriky Jurinovej, riaditeľa odboru kultúry Mgr. Martina Hromadu PhD., riaditeľky Kysuckého múzea Mgr. Heleny Kotvasovej, cezhraničného partnera starostu obce Rajcza Zbigniewa Pacioreka, zástupcov spoločnosti Eurovia SK a.s. a pozvaných hostí. Rekonštrukcia bola spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci projektu s názvom „Spoločne v harmónii prírody, tela a duše“ z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.  V rámci uvedeného projektu bola zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka Historická lesná úvraťová železnica, ktorá tvorí súčasť Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.  Obnova sa týkala takmer 2 km dlhého úseku  železnice od Stanice Kubátkovia po železničné depo pred Stanicou Skanzen, ktorá v súčasnosti slúži ako nástupište pre návštevníkov. Rekonštrukciou prešiel železničný zvršok, spodok, vybudovala sa nová kabelizácia trate, nové mostné objekty, ktoré boli prispôsobené technickým požiadavkám na jazdu historických vlakov. Obnova sa dotkla aj nástupišťa v stanici Kubátkovia a úrovňových priecestí. 

Po úvodných príhovoroch a prestrihnutí pásky v Stanici Kubátkovia sa všetci prítomní za sprievodu ĽH Starejší a ŽSS Dolinka presunuli do Stanice Skanzen na seminár „Kultúrne a prírodné dedičstvo Poľsko-slovenského cezhraničia“.

Hoci sa rekonštrukcia trate podarila, návštevníci sa budú môcť na novom úseku železnice previesť až po získaní potrebných povolení počas letnej sezóny 2023.

Mgr. Miroslava Jančulová 

Kysucké múzeum