Tlačové správy

Posledná augustová nedeľa 29.8.2021 sa v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke niesla vo veľkom hasičskom štýle. Keďže dobrovoľné hasičské zbory patria medzi najstaršie záujmové organizácie v SR a majú zastúpenie takmer v každej obci, Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi z okrsku č. 3, pripravili pre deti a všetkých návštevníkov deň plný zábavy a prekvapení.


Už od rána si návštevníci mohli pozrieť výstavu hasičskej techniky pozostávajúcu z exponátov hasičských zborov z celej Bystrickej doliny. Tradícia výroby požiarnych automobilov u nás siaha až na začiatok 20. storočia a kopíruje slávne, inokedy len priemerné obdobia výroby automobilov. Po celé toto storočie výrobcovia ponúkali požiarnu techniku na dobrej technickej i taktickej úrovni. Preto mohli návštevníci v skanzene okrem súčasných hasičských vozidiel obdivovať aj požiarny automobil z povojnovej Československej hromadnej produkcie PRAGA RN 1951. Hoci patrí už k veteránom, členovia DHZ Stará Bystrica ho držia stále vo výbornej forme a je schopné i výjazdu. Hasiči toto auto oceňovali najmä pre jeho malé rozmery, dobre sa ním manévrovalo pri požiaroch v lesnom masíve a úzkom teréne. Samozrejme tí, čo vydržali do večera ho mohli vidieť aj pri jazde naprieč skanzenom.

Počas celého dňa bola na pódiu pri Krčme z Korne pripravená prezentačná výstava hasičských uniforiem a odevov zásahovej činnosti. Okrem nej sa všetci milovníci modelov hasičských áut z 20. a 21. storočia mohli pristaviť aj pri zberateľskej zbierke pána Richarda Buchu zo Starej Bystrice. Zbieraniu týchto modelov v mierke 1:40 sa venuje už dlhší čas a vlastní okolo 130 Ks.

Nielen o výstavách bol tento deň, pretože pre deti boli pripravené aj rôzne aktivity. Hneď vedľa kaplnky si vyskúšali prekážkový beh, plazenie sa v hasičskom tuneli a veru nejedeno sa pri tom poriadne zapotilo. Zaujímavé bolo aj súťaženie pomocou ručných striekačiek tzv. džberoviek, kde si mohli deti vyskúšať svoju šikovnosť pri mierení na terč. Súčasťou podujatia boli ukážky prvej pomoci a súťaž medzi vybranými detskými družstvami DHZ z Bystrickej doliny. Súťažilo sa v troch kategóriách Chlapci, Dievčatá a Mix. Deti súťažili s nesmiernou chuťou, húževnatosťou a všetkým nám ukázali aký krásny je hasičský šport.

Kategória dievčatá:

1.miesto DHZ Vychylovka
2.miesto DHZ RadôstkaKategória Chlapci:

1. miesto DHZ Radôstka
2. miesto DHZ Vychylovka
3. miesto DHZ Nová Bystrica

 


Kategória Mix:

1. miesto DHZ Vychylovka
2. miesto DHZ Radôstka
3. miesto DHZ Nová BystricaKeďže išlo o poslednú prázdninovú nedeľu hasiči pripravili pre deti veľké prekvapenie v podobe ohňovej šou, ktorá sa opakovala každých tridsať minút. Ale najviac si deti užili penovú atrakciu, ktorá sa pre veľký úspech musela zopakovať. Na záver sa mohol každý zastaviť pri stánku s palacinkami, a tak dať sladkú bodku za prázdninami.


Touto cestou chceme poďakovanie všetkým členom zúčastnených DHZ z Bystrickej doliny, ktoré patria do okrsku č.3: DHZ VYCHYLOVKA, DHZ NOVÁ BYSTRICA, DHZ STARÁ BYSTRICA, DHZ RADÔSTKA, DHZ KLUBINA, DHZ ZBOROV NAD BYSTRICOU, DHZ DUNAJOV, DHZ KRÁSNO NAD KYSUCOU. Poďakovanie patrí aj Firesystems.r.o a všetkým tým, ktorí sa na uvedenom podujatí podieľali či už finančne alebo materiálne, pretože bez ich pomoci by sa nám nepodarilo zorganizovať toto krásne podujatie.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

 

 

Každý folklórny festival je výpoveďou o našich predkoch, zhmotnenou v piesňach, tancoch, v ľudovom odeve, remeslách a v čriepkoch ich zvykov. Je neopakovateľným odtlačkom ducha ľudí regiónu.

Kysucké múzeum má vo svojich zbierkach zástavu z roku 1793, ktorú mestečku Kysucké Nové Mesto darovali Jozefa Suňogová (Szunyogh) so svojim manželom Antonom Čákim (Csáky).Zástava bola súčasťou archívu mestečka, potom bola vystavená v Pamätnej izbe v Kysuckom Novom Meste a odtiaľ sa s niektorými ďalšími predmetmi dostala do Kysuckého múzea (mestské knihy sa delimitovali do Štátneho archívu v Čadci).

Vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou si návštevníci môžu pozrieť stále expozície Kysucká odysea - od pravekých ľudí po astronautov a Cesta do stredu Zeme a momentálne sprístupnenú dočasnú výstavu Socialistické Kysuce alebo takto sme žili... Od jeho znovuotvorenia po rozsiahlej rekonštrukcií sem prichádzajú ľudia z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Aby sme uľahčili návštevníkom a turistom orientáciu v meste a naše múzeum jednoduchšie našli, sme v uplynulých dňoch pred prístupovú cestičku osadili nové smerovníky a informačnú tabuľu.


Hoci Svetový deň včiel bol už v máji, včera 15. augusta 2021 sa v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke zišli včelári, predajcovia včelích produktov nielen z Bystrickej doliny, ale aj zo širokého okolia.

Múzeum liptovskej dediny je už 30 rokov obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek, reprezentujúce typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, vytvárajúcich jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova. Preto sa aj Kysucké múzeum zaradilo medzi jedného z gratulantov a prišlo 13. augusta 2021 do rytierskej sály renesančného kaštieľa z Parížoviec popriať všetko najlepšie a hlavne veľa návštevníkov v nasledujúcich rokoch skanzenu v Pribyline.

Nedeľa 08.augusta 2021 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke ponúkla návštevníkom pútavé odpovede no to, čo je ľan a, ako sa využíval.

Historická lesná úvraťová železnica má mnoho svojich priaznivcov. Okrem návštevníkov má aj nadšencov, ktorí svoj voľný čas venujú pomoci pri jej údržbe. Sú to členovia OZ KRÚŽOK, ktorí sú už dvadsať rokov neodmysliteľnou súčasťou letných a pracovno-oddychových táborov vo Vychylovke.

V roku 2020 sa zbierkový fond Kysuckého múzea vďaka podpore Fondu na podporu umenia rozrástol o nové hodnotné predmety. Vďaka pridelenej finančnej dotácii pribudlo do podfondu História celkovo 231 historických pohľadníc z rozličných historických období vzťahujúcich sa výlučne k regiónu Kysúc, ktoré dovtedy tvorili zberateľské portfólio Renáty Janíkovej z Nesluše.