Tlačové správy

Hovorí sa, že december je mesiac so sviatočnou náladou. Skutočne je to tak, všade navôkol na nás vplýva vianočná nálada. Hoci činnosť nášho múzea, opäť ako minulý rok, ovplyvnili protipandemické opatrenia a jednotlivé expozície sa museli zatvoriť, rozhodli sme sa, že vám aspoň prostredníctvom virtuálneho sveta tento mesiac spríjemníme rôznymi zaujímavými príspevkami.

Kysucké múzeum na konci roka pre svojich priaznivcov pripravilo druhé tohtoročné číslo elektronického časopisu Kysucký múzejník. Sme radi, že vám toto nové číslo časopisu môžeme v elektronickej podobe predstaviť ešte pred tým, ako sa všetci ponoríme do predvianočného zhonu. V druhom čísle na vás čaká 84 strán plných zaujímavých tém z už tradičných rubrík.

Medzi hodnotné predmety v zbierkach Kysuckého múzea patria nepochybne artefakty spojené s udalosťami nežnej revolúcie v novembri roku 1989, ktoré priniesli zánik komunistického režimu. Význam týchto predmetov spočíva predovšetkým v ich dokumentačnej hodnote viažucej sa k jednej z najvýznamnejších udalostí našej novodobej histórie.

Mesiac november sa nám spája v prvom rade s jeseňou. Chladné počasie, dážď, vietor, padajúce lístie, blatisté miesta, zvieratá uchyľujúce sa na zimný spánok a príroda ochudobnená o sťahovavé vtáctvo, dávajú tušiť, že sa príroda uchyľuje k zimnému spánku. Tento mesiac sa v Kysuckom múzeu bude niesť v znamení zaujímavých výstav, veríme, že sa nám ich podarí zrealizovať a budeme ich môcť sprostredkovať našim návštevníkom.

Do osobitnej kategórie múzejných predmetov patria artefakty spojené s nejakou významnou udalosťou, čo zvyšuje ich historickú a dokumentačnú hodnotu. Niekoľko takýchto predmetov sa nachádza i v zbierkovom fonde Kysuckého múzea. Zväčša sú spojené s medzníkmi 20. storočia, medzi ktorými patrí pevné miesto udalostiam odohrávajúcim sa v dňoch 28. a 30. októbra 1918, keď sa zrodil nový československý štát. Československo najskôr dňa 28. októbra 1918 vyhlásili v Prahe zástupcovia Národního výboru a o dva dni neskôr‒30. 10. 1918 sa k novému štátu Čechov a Slovákov prihlásila i Slovenská národná rada v Turčianskom Svätom Martine.

Kysucké múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vydáva pri príležitosti 40. výročia od sprístupnenia Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke novú publikáciu s názvom Prenesené Kysuce.

Jednotlivé expozície Kysuckého múzea sa budú od pondelka 18. 10. 2021 podľa COVID automatu nachádzať v 3. stupni ohrozenia.


V zmysle vyhlášky ÚVZ SR je okres CA a KNM od pondelka 11. 10. 2021 podľa COVID automatu v druhom stupni nebezpečenstva - bordová farba.
Preto oznamujeme návštevníckej verejnosti, že z dôvodu protipandemických opatrení postavených na regionálnom systéme a odvíjajúc sa v závislosti od stupňa varovania podľa COVID Automatu sú všetky prevádzky Kysuckého múzea riešené v režime OTP.

Zborovská nedeľa, výstava Retrocom 2.0, Kysucká odysea či Hlávka do krásy odetá. To sú len niektoré z podujatí a výstav, ktoré ešte do konca októbra čakajú na návštevníkov v jednotlivých expozíciách Kysuckého múzea. Oplatí sa ich zúčastniť a vnímať všetkými zmyslami.