Tlačové správy

Marec je nielen mesiacom knihy, ženskej histórie, mesiacom učiteľov, ale aj mesiacom, v ktorom sa začína jar. Zvyčajne sa začne v marci prebúdzať príroda, ľudia majú po zime konečne dôvod na úsmev, keďže počasie začína byť prívetivejšie.

Pohľadnica vznikla postupným vývojom a pretváraním korešpondenčného lístka, ktorý bol zavedený do predaja a poštového prevozu v rámci Rakúsko - Uhorska v roku 1869. Lístok bol žltej farby o rozmeroch 120x88 mm, na lícnej strane bola priamo natlačená známka v hodnote 2 grajciarov, spolu so štátnym znakom a nápisom Correspondenz- Karte. Verejnosťou bol korešpondenčný lístok prijatý veľmi pozitívne a len za prvé tri mesiace ich bolo na rakúsko - uhorských poštách predaných takmer 3 milióny. V nasledujúcich rokoch ich predaj dosiahol viac ako 1 miliardu a rozšíril sa aj do ostatných zemí. Postupne sa na ne začali tlačiť reklamy, kresby, podmienky pre vznik pohľadníc vrcholili v roku 1872, keď bolo zrušené nariadene, že súkromné osoby nemôžu tlačiť korešpondenčné lístky. Zlatý vek pohľadnicovej tvorby nastal po roku 1896. Na prelome storočí sa pohľadnica stala najrozšírenejšou listovou zásielkou všetkých pôšt. Využívala sa najmä v tých oblastiach, kde sa úradný korešpondenčný lístok nehodil - v milostnej korešpondencii, ku gratuláciám a vzájomným blahoprianiam, k pozdravom z návštev a ciest...
Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, má vo svojich zbierkach i takéto tzv. „žánrové“ pohľadnice – teda pozdravy k meninám, narodeninám, Veľkej noci, Vianociam, Novému roku i umelecké pohľadnice, medzi ktorými nechýba ani téma lásky.

18.2 - 13.3.2022

Počas jarných prázdnin od 18. februára 2022 do 13. marca 2022 Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti, Žilinského samosprávneho kraja, pozýva všetkých školákov s rodičmi z celého Slovenska stráviť príjemné chvíle do svojich expozícií.

Kysucké múzeum aj tento rok pripravuje predajnú výstavu 𝗝𝗮𝗿 𝗻𝗮 𝗞𝘆𝘀𝘂𝗰𝗶𝗮𝗰𝗵, ktorá prezentuje rôzne druhy kraslíc, dekoračných predmetov, aranžmánov, medovníčkov s tematikou Veľkej noci.

 

Hoci je február mesiacom chladu a má najmenej dní v roku, je symbolom končiacej sa zimy, predlžujúcich sa dní a čakania na jar. Je časom veselých fašiangov a karnevalov, ktoré poskytujú zábavu, preto Kysucké múzeum, organizácia v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj počas tohto mesiaca pripravilo pre svojich návštevníkov nielen zaujímavé výstavy, online program, ale aj prvé tohtoročné podujatie.

9.2.- 14.2.2022

Blíži sa deň, na ktorý sa môžeme právom tešiť, ktorý patrí zaľúbeným. Deň, ktorý podčiarkuje čerstvé lásky i dlhoročné partnerstvá, deň poukazujúci na rešpekt, náklonnosť, city i vášeň.

Kultúrne a historické pamiatky nemajú možnosť poukázať 2 %. Vy však áno!

Darujte Vaše 2 % Klubu priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc a pomôžete nám zachovať odkaz našich predkov aj pre ďalšie generácie!

04. - 06.02. 2022

Jednotkári sa môžu tešiť. Počas prvého februárového víkendu ich Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pri príležitosti 50. výročia od svojho založenia, za ich námahu a výsledky v škole odmení. Ponúka im totiž bezplatný vstup do svojich expozícií.

Obuv v minulosti, no rovnako aj v súčasnosti, plnila niekoľko základných funkcií. Zaisťovala ochranu nôh pri práci, chránila pred vplyvom počasia, bola súčasťou sviatočného a obradového odevu. Pri téme ľudového odevu sa táto súčasť oblečenia väčšinou spomína len okrajovo, prípadne sa na ňu úplne zabúda, preto by sme vám chceli predstaviť zaujímavé topánky zo zbierok Kysuckého múzea.