Tlačové správy

V zbierkach Kysuckého múzea sa vo fonde Sakrálne predmety, v podfonde Knihy nachádza pre región Kysúc vzácny súbor kázní viedenského kanonika Johanna Michaela Leonharda s názvom Kázňe Nedelné a Swatečné na celi Rok, Díl druhý, ktoré v roku 1841 preložil z nemčiny do bernolákovskej slovenčiny František Xaver Daniš. Akvizícia bola získaná v roku 2009 etnológom Kysuckého múzea PhDr. Alojzom Kontrikom od vtedajšieho dekana Rímsko-katolíckej cirkvi Farnosti Čadca vdp. ThDr. Emila Floriša, PhD. Vo farskej knižnici v Čadci sa nachádzajú aj ďalšie zväzky kázní.

Na pôde Považského múzea sa po prvýkrát konal Festival múzeí. Poslaním tradičného podujatia  Zväzu múzeí na Slovensku je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonal, tak sa jeho 17. ročník presunul na tento rok.

Kysucké múzeum a Žilinský samosprávny kraj pozývajú nadšencov pre úzkorozchodné lesné železničky na konferenciu Lesné železnice na území Žilinského kraja, ktorá sa uskutoční v priestoroch multifunkčného objektu Stanice Skanzen dňa 29. júna 2021.

Považské múzeum a Mesto Žilina pod záštitou Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave pripravili v dňoch 17. – 18. 6. 2021  konferenciu Žilina 1321 – 2021, venovanú príležitosti 700. výročia udelenia mestských výsad Karolom Róbertom a jubilejnému XXX. výročiu vydania Vlastivedného zborníka Považia.


Kysucký múzejník, elektronický vedecko-populárny časopis Kysuckého múzea, vstupuje do svojho druhého ročníka. V poradí tretie číslo obsahuje tradičné rubriky Kysuce známe i neznáme, Zbierky – akvizície, ochrana, prezentácia a Novinky.

Pri výskume stredovekého cintorína v Radoli-Koscelisku v roku 1990 našla vtedajšia archeologička Kysuckého múzea Marcela Ďurišová okrem iných predmetov aj drobnú plastiku ženskej postavy. Soška objavená v zásype hrobov patrí k najcennejším nálezom z výskumu.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo kreatívne tvorivé dielne pre žiakov materských, základných, stredných, ale aj umeleckých škôl, ako aj špeciálnych základných škôl a pre klientov domovov sociálnych služieb.

Medzi militáriami v zbierkových fondoch Kysuckého múzea sa nachádza viacero zaujímavých a hodnotných predmetov dokumentujúcich vývoj vojenstva a vojenskej techniky.

Kysucké múzeum ma vo svojich zbierkach viacero výnimočných a neobvyklých predmetov. Jedným z nich je aj figurálne zdobený žarnov datovaný rokom 1852.