Tlačové správy

V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke sa v nedeľu 1.8.2021 konalo gastronomické podujatie Kuchyňa starých materí. Ochutnávky tradičných jedál aj napriek premenlivému počasiu pritiahli do skanzenu množstvo ľudí zo širokého okolia.

Dňa 29. júla o 16.00 hod. sa v radoľskom kaštieli konala prednáška historičky Kysuckého múzea Mgr. Andrei Paráčovej, spojená s komentovanou prehliadkou expozície „695 rokov -cesta dejinami,“ venovanej histórii Kysuckého Nového Mesta.

Opäť aj tento rok Kysucké múzeum organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so ZO SZV Stará Bystrica, ZO SZV Kysucké Nové Mesto a RZ SZV Žilina pripravili fotografickú súťaž Včielka medonosná.

V zbierkach Kysuckého múzea sa vo fonde Sakrálne predmety, v podfonde Knihy nachádza pre región Kysúc vzácny súbor kázní viedenského kanonika Johanna Michaela Leonharda s názvom Kázňe Nedelné a Swatečné na celi Rok, Díl druhý, ktoré v roku 1841 preložil z nemčiny do bernolákovskej slovenčiny František Xaver Daniš. Akvizícia bola získaná v roku 2009 etnológom Kysuckého múzea PhDr. Alojzom Kontrikom od vtedajšieho dekana Rímsko-katolíckej cirkvi Farnosti Čadca vdp. ThDr. Emila Floriša, PhD. Vo farskej knižnici v Čadci sa nachádzajú aj ďalšie zväzky kázní.

Na pôde Považského múzea sa po prvýkrát konal Festival múzeí. Poslaním tradičného podujatia  Zväzu múzeí na Slovensku je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonal, tak sa jeho 17. ročník presunul na tento rok.

Kysucké múzeum a Žilinský samosprávny kraj pozývajú nadšencov pre úzkorozchodné lesné železničky na konferenciu Lesné železnice na území Žilinského kraja, ktorá sa uskutoční v priestoroch multifunkčného objektu Stanice Skanzen dňa 29. júna 2021.

Považské múzeum a Mesto Žilina pod záštitou Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave pripravili v dňoch 17. – 18. 6. 2021  konferenciu Žilina 1321 – 2021, venovanú príležitosti 700. výročia udelenia mestských výsad Karolom Róbertom a jubilejnému XXX. výročiu vydania Vlastivedného zborníka Považia.


Kysucký múzejník, elektronický vedecko-populárny časopis Kysuckého múzea, vstupuje do svojho druhého ročníka. V poradí tretie číslo obsahuje tradičné rubriky Kysuce známe i neznáme, Zbierky – akvizície, ochrana, prezentácia a Novinky.

Pri výskume stredovekého cintorína v Radoli-Koscelisku v roku 1990 našla vtedajšia archeologička Kysuckého múzea Marcela Ďurišová okrem iných predmetov aj drobnú plastiku ženskej postavy. Soška objavená v zásype hrobov patrí k najcennejším nálezom z výskumu.