Snímka obrazovky 29

Radoľský jarmok, ktorý sa konal 5. júla a niesol sa v duchu osláv 40. výročia obnovy a sprístupnenia kaštieľa Radoľa, prilákal v tento krásny letný deň mnoho návštevníkov.

Svoje zručnosti ukázali panie a páni remeselníci, Divadlo na hojdačke prinieslo eko-predstavenie o kvapke Medarde. Kysucko-novomestská skupina JAM*BAND spríjemnila deň známymi hitmi domácich i zahraničných skupín a o parádny kultúrny zážitok sa postarali herci z Divadelného súboru dospelých z Kysuckého Nového Mesta s vystúpením „Ženský zákon". Počas celého dňa sa deťom i dospelým venovali členovia Spolku sv. Šebastiána na čele s Antonom Bukovinským, ktorý aj predstavil starodávne palné zbrane a vystrelil niekoľko poriadnych rán z ručníc. Návštevníci si mohli vyskúšať lukostreľbu, dobývacie zbrane onager a trebuchet, ktoré si aj sami „nabíjali" tenisovými loptičkami a odpaľovali. Sprístupnené boli výstavy a expozície v kaštieli. Deti si na tvorivých dielňach vyrábali papierové ozdoby. Nechýbalo maľovanie na tvár i maľovanie portrétov.

Snímka obrazovky 27

K výročiu kaštieľa bola pripravená malá banerová výstava a niekoľko slov povedala aj vedúca správy kaštieľa Mgr. Andrea Paráčová a starosta obce Ing. Anton Tkáčik. Pripomenuli si najmä tých, ktorí mali najväčšie zásluhy  na tom, že táto pamiatka dnes stále stojí a slúži verejnosti ako kultúrna ustanovizeň. 

Snímka obrazovky 26

Podľa slov bývalého riaditeľa Kysuckého múzea PhDr. Petra Marákyho „bol kaštieľ zachránený v (resp. po) hodine dvanástej, a boli za tým konkrétni ľudia a konkrétne činy. Z ruiny ako vták  fénix povstalo kultúrne zariadeniektoré dnes vy – profíci perfektne prevádzkujete.“ Veľké zásluhy okrem P. Marákyho a pracovníkov múzea O. Šeda, P. Brončeka a mnohých iných, mala aj dlhoročná vedúca osobnosť kysuckej kultúry PhDr. Rudolf Gerát, pracovníci MsNV v Kysuckom Novom Meste, najmä pán Boželnik, ako aj Ing. Kultán ako člen  Rady MsNV v KNM a riadiaci pracovník Pamiatkostavu Žilina, rodák z Radole. Kysucké múzeum vtedy spolupracovalo s Považským múzeom, najmä jeho archeológom J. Moravčíkom. Opomenúť nemožno ani Viliama Galvánka, priekopníka organizovanej turistiky na Kysuciach, lokálpatriota, kronikára Kysuckého Nového Mesta a autora niekoľkých publikácii, vrátane tých k dejinám mesta. Výskum, ako podklad k projektovej dokumentácii, sa vybavil na FiFUK na Kadere dejín umenia  v Bratislave u Dr. Kostku a jeho spolupracovníčky Doc. Dr. Z. Ševčíkovej.

Všetkým účinkujúcim a návštevníkom ďakujeme.

Kaštieľ Radoľa