Tlačové správy

20210806 093557

V roku 2020 sa zbierkový fond Kysuckého múzea vďaka podpore Fondu na podporu umenia rozrástol o nové hodnotné predmety. Vďaka pridelenej finančnej dotácii pribudlo do podfondu História celkovo 231 historických pohľadníc z rozličných historických období vzťahujúcich sa výlučne k regiónu Kysúc, ktoré dovtedy tvorili zberateľské portfólio Renáty Janíkovej z Nesluše.

20210801 135109

V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke sa v nedeľu 1.8.2021 konalo gastronomické podujatie Kuchyňa starých materí. Ochutnávky tradičných jedál aj napriek premenlivému počasiu pritiahli do skanzenu množstvo ľudí zo širokého okolia.

IMG 5796

Dňa 29. júla o 16.00 hod. sa v radoľskom kaštieli konala prednáška historičky Kysuckého múzea Mgr. Andrei Paráčovej, spojená s komentovanou prehliadkou expozície „695 rokov -cesta dejinami,“ venovanej histórii Kysuckého Nového Mesta.

včielka

Opäť aj tento rok Kysucké múzeum organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so ZO SZV Stará Bystrica, ZO SZV Kysucké Nové Mesto a RZ SZV Žilina pripravili fotografickú súťaž Včielka medonosná.

1. Titulný list

V zbierkach Kysuckého múzea sa vo fonde Sakrálne predmety, v podfonde Knihy nachádza pre región Kysúc vzácny súbor kázní viedenského kanonika Johanna Michaela Leonharda s názvom Kázňe Nedelné a Swatečné na celi Rok, Díl druhý, ktoré v roku 1841 preložil z nemčiny do bernolákovskej slovenčiny František Xaver Daniš. Akvizícia bola získaná v roku 2009 etnológom Kysuckého múzea PhDr. Alojzom Kontrikom od vtedajšieho dekana Rímsko-katolíckej cirkvi Farnosti Čadca vdp. ThDr. Emila Floriša, PhD. Vo farskej knižnici v Čadci sa nachádzajú aj ďalšie zväzky kázní.

Festival KM

Na pôde Považského múzea sa po prvýkrát konal Festival múzeí. Poslaním tradičného podujatia  Zväzu múzeí na Slovensku je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonal, tak sa jeho 17. ročník presunul na tento rok.

pozvánka železnička

Kysucké múzeum a Žilinský samosprávny kraj pozývajú nadšencov pre úzkorozchodné lesné železničky na konferenciu Lesné železnice na území Žilinského kraja, ktorá sa uskutoční v priestoroch multifunkčného objektu Stanice Skanzen dňa 29. júna 2021.

DSC09655

Považské múzeum a Mesto Žilina pod záštitou Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave pripravili v dňoch 17. – 18. 6. 2021  konferenciu Žilina 1321 – 2021, venovanú príležitosti 700. výročia udelenia mestských výsad Karolom Róbertom a jubilejnému XXX. výročiu vydania Vlastivedného zborníka Považia.

Obálka 1 min 1


Kysucký múzejník, elektronický vedecko-populárny časopis Kysuckého múzea, vstupuje do svojho druhého ročníka. V poradí tretie číslo obsahuje tradičné rubriky Kysuce známe i neznáme, Zbierky – akvizície, ochrana, prezentácia a Novinky.