20210813 140932Múzeum liptovskej dediny je už 30 rokov obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek, reprezentujúce typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, vytvárajúcich jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova. Preto sa aj Kysucké múzeum zaradilo medzi jedného z gratulantov a prišlo 13. augusta 2021 do rytierskej sály renesančného kaštieľa z Parížoviec popriať všetko najlepšie a hlavne veľa návštevníkov v nasledujúcich rokoch skanzenu v Pribyline.


Počas dnešného dňa sme sa zúčastnili konferencie venovanej témam súvisiacich s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou múzeí v prírode. Okrem príspevku Projektové vízie obnovy a modernizácie Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke od nášho kolegu Mgr. Tomáša Adamčíka, PhD. odzneli zaujímavé slová od viacerých odborníkov z iných múzeí a kultúrnych inštitúcií. Na konferencii sa okrem zástupcov Liptovského múzea a zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, zúčastnilo Múzeum slovenskej dediny v Martine, Slovenské banské múzeum – Banského múzea v prírode a Pamiatkový úradu SR. Okrem toho, ako uviedla odborná referentka kultúry z múzea Martina Vilčeková "Počas dnešného kultúrneho programu ocenilo vedenie Liptovského múzea aj osobnosti a inštitúcie, ktoré sa v minulosti zaslúžili o jeho vybudovanie a bezproblémovú prevádzku."
Po konferencií a diskusiách sme sa všetci premiestnili na otvorenie vernisáže a výstavy Splietanie prúdov génia loci. 30 rokov Múzea liptovskej dediny Pribylina, ktorá, ako názov naznačuje približuje vznik, budovanie a tri desiatky rokov múzea v prírode.
Na záver ešte raz želáme Múzeu liptovskej dediny v Pribyline veľa síl pri udržiavaní odkazu našich predkov a mnoho spokojných návštevníkov.


Mgr. Miroslava Jančulová
Kysucké múzeum