20210818 082854Vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou si návštevníci môžu pozrieť stále expozície Kysucká odysea - od pravekých ľudí po astronautov a Cesta do stredu Zeme a momentálne sprístupnenú dočasnú výstavu Socialistické Kysuce alebo takto sme žili... Od jeho znovuotvorenia po rozsiahlej rekonštrukcií sem prichádzajú ľudia z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Aby sme uľahčili návštevníkom a turistom orientáciu v meste a naše múzeum jednoduchšie našli, sme v uplynulých dňoch pred prístupovú cestičku osadili nové smerovníky a informačnú tabuľu.

Úlohou informačnej tabule je oboznámiť návštevníkov s jedinečnou stálou expozíciou mapujúcou, históriu Kysúc od najstarších čias až po súčasnosť. Poukázať na najväčšie lákadlo expozície vernú repliku mamutej samice v životnej veľkosti a zároveň získať si ich priazeň či záujem. Texty na tabuli sú okrem slovenčiny aj v anglickom a nemeckom jazyku. Tabuľa a smerovník so smerovou šípkou vznikli v spolupráci s Michalom Radolským podľa nového dizajn manuálu Kysuckého múzea.
Dúfame, že splnia svoj účel a pomôžu návštevníkov bez problémov zavítať do našej expozície.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum