20210822 150946Každý folklórny festival je výpoveďou o našich predkoch, zhmotnenou v piesňach, tancoch, v ľudovom odeve, remeslách a v čriepkoch ich zvykov. Je neopakovateľným odtlačkom ducha ľudí regiónu.


Ôsmy ročník JÁNOŠÍK & ONDRÁŠ Folk Fest bol tento rok netradičný. Podobne, ako iné kultúrne podujatia aj tento festival a jeho organizácia boli poznamenané opatreniami proti pandémii koronavírusu, čo sa odrazilo v účasti českých folklórnych súborov. Napriek tomu sa podarilo pripraviť organizátorom bohatý program, ktorý vychádzal z tradičných programových blokov. Amfiteáter v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke od 21. 8. do 22. 8. 2021 privítal na svojich doskách približne stopäťdesiat účinkujúcich.
Program v sobotu otvoril riaditeľ festivalu Vladimír Skalský spolu s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou. Celým dvojdňovým programom divákov hovoreným slovom sprevádzala Lucia Rakúsová a Tomáš Gross, ktorí ich oboznámili nielen s históriou festivalu, ale prezradili aj rôzne perličky o účinkujúcich. Stopäťdesiat tanečníkov, spevákov, hudobníkov publiku pripomenulo, ako sa naši predkovia v minulosti na dedinách zabávali. Všetci sa počas dňa mohli pokochať rozmanitosťou krojov, ale aj spoznať tradičné tance a spevy z oboch strán rieky Moravy. Hudba, spev, tanec sa niesol celou dolinou Chmúra, niekedy až naskakovali zimomriavky a ten kto u nás za tieto dva dni nebol môže len banovať, pretože takúto atmosféru treba skutočne zažiť. Záverečná scéna patrila všetkým účinkujúcim, ktorí sa rozlúčili s divákmi pri zvučke festivalu, ktorou je tlkot srdca bijúceho pre folklór a tým sa uzavrel tento krásny československý festival.


Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie folklórnym kolektívom: FS Kantar z Prahy, FS Senior Partizán, FS Senior Oravan, FS Podpolianski vrchári, FS Bystrica, FS Technik, FS Oprášené krpce, Slovácký mužský pěvecký sbor Ratíškovice, FS Jalinka z Oľšavice, ŽSS Dolinka, ŽSS Spievanky, ĽH Starejší, ĽH Vajčovská muzika za výborný umelecký zážitok.


Veľké poďakovanie patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, Slovak &CzechWorldNetwork Žilina, Slovensko-český klub Praha, Slovak WorldNetwork Praha a Svetové združenie Slovákov v zahraničí Bratislava, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, partnerom festivalu VHS CZ, s.r.o. a PTÁČEK – pozemní stavby s. r. o. a všetkým tým, ktorí sa  akokoľvek podieľali pri organizovaní tohto krásneho vydareného podujatia.


Tešíme sa na ďalší ročník!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum