Múzeum kysuckej dediny Facebook post SKEN

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s nadchádzajúcou letnou sezónou spúšťa v Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke audio sprievodcu SmartGuide.


Návštevníci tak budú môcť spoznávať zaujímavosti o jednotlivých objektoch v skanzene aj pomocou virtuálneho sprievodcu. Ide o sprievodcu, ktorého návštevníci môžu využiť prostredníctvom mobilného telefónu. Obsahuje informácie v obrazovej, textovej, ale aj zvukovej podobe v slovenskom a anglickom jazyku. Aplikácia návštevníkom zobrazí trasu na mape s jednotlivými usadlosťami. Pomocou GPS vie telefón, kde sa návštevník nachádza a podľa toho sa spúšťa automaticky. Návštevníka upozorní na zaujímavý objekt a následne mu ponúkne možnosť buď si informácie prečítať alebo vypočuť. Mobilnú aplikáciu pripravila česká technologická spoločnosť SmartGuide. Jej technologickú platformu pre publikovanie interaktívnych audiovizuálnych sprievodcov používa viac než 500 destinácií po svete. Aplikácia SmartGuide návštevníkom umožňuje pohybovať sa miestami samostatne bez sprievodcu a bez tvorby davov ľudí. Okrem informácií poskytuje aj mapu s trasou prehliadky, vďaka ktorej sa návštevník môže orientovať v skanzene. Aplikácia a audio sprievodca je bezplatný.
Napriek všetkým výhodám nového sprievodcu SmartGuide zostáva aj naďalej možnosť prehliadky expozície so „živými“ sprievodcami, pretože aj taká prehliadka má svoje čaro.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum