Brown and White Coffee Photo Collage

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vydáva dve nové publikácie.

Prvou publikáciou je monografia Palárik, ktorú zostavil historik múzea Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. Obsahuje príspevky odborníkov, ktorí sa venovali vybraným otázkam života a diela Jána Palárika, významného slovenského národovca, katolíckeho kňaza, dramatika, publicistu a predstaviteľa ideovej línie Novej školy slovenskej.

Obálka Palárik 2 Matičný portrét print page 0001

Monografia ponúka nové informácie o štúdiách J. Palárika, jeho nenápadnej básnickej tvorbe, ale predstavuje aj  jeho vzťah k rodine a Kysuciam. Zároveň poodhaľuje aj menej známu stránku života majcichovského farára ako hospodára.

Prostredníctvom publikácie sa čitatelia zoznámia s rodnou obcou Raková a spoznajú sieť sociálnych kontaktov Jána Palárika či jeho účinkovanie v rámci fungovania Matice slovenskej a národného hnutia. Nechýbajú interdisciplinárne pohľady na filozofické a politické názory a postoje Jána Palárika. Publikácia ponúka aj pohľad na jeho tzv. druhý život, teda autori sa zamerali aj na otázku historickej pamäti, keďže Palárik predstavoval dôležitú tému aj z hľadiska stredoškolského vzdelávania, keď bol súčasťou stredoškolských učebníc. V neposlednom rade nechýba ani jeho reflexia v kysuckej kultúre 20. storočia, keď bol po tomto poprednom národovcovi pomenovaný Palárikov dom, ulica či divadelný súbor. Recenzovaná publikácia po prvý raz prináša v ucelenejšej podobe aj edíciu prameňov - výber dokumentov prevažne korešpondencie súkromnej povahy, ktorá odhaľuje mnohé doteraz neznáme epizódy zo života Jána Palárika Beskydova. 

Druhou zaujímavou odbornou publikáciou sú Slovenské lesné železnice, ktoré prezentujú poznatky z výskumu úzkokoľajok na Slovensku.

Obálka obrázok 1

Publikácia je edičným výstupom Dokumentačného centra lesných železníc na Slovensku, ktoré pôsobí v rámci Kysuckého múzea. To je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť múzejnej dokumentácie vývoja lesných železníc na Slovensku, pričom zhromažďuje, ochraňuje a odborne spracováva hmotné doklady o vývoji lesných železníc. Autormi odbornej 352 stranovej publikácie sú historik, kurátor a grafik Kysuckého múzea, Mgr. Martin Turóci, PhD. a autor viacerých knižných publikácií s témou lesných železníc a železničnej dopravy, bývalý vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite, Dipl. Ing. Dušan Lichner, CSc. Publikácia približuje okrem osudov Kysucko-oravskej lesnej železnice aj históriu ďalších lesných železníc na Slovensku, ako boli Považská, Čiernohronská, Korytnická, Ľubochnianska, Žarnovická, Malacky-Rohožník či lesné železnice v oblasti Malých Karpát. Plnofarebná recenzovaná publikácia zaujme čitateľov aj vďaka bohatému obrazovému materiálu.

Vydanie oboch publikácií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum