obytny dom 971 u hruskuliakaMiesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: prvá polovica 19. storočia

Objekt je trojpriestorový, s dvoma obytnými miestnosťami a spoločným pitvorom. Stojí na kamennej podmurovke vyrovnávajúcej terén. V podmurovke je zároveň pivnica, ktorej vchod je situovaný do pitvora. Objekt je zrubový, so sedlovou strechou, štítmi a lomenými ostrešiami. Ako krytina bol použitý šindeľ. V izbe, okrem stola - zásobnice, je v dlážke upevnený klát na štiepanie šindľa a stolica na strúhanie a drážkovanie šindľa. Vykurovacím zariadením v dolnej izbe je pec s kochom na odvod dymu do podstrešia, v hornej izbe je murovaný sporák so šiškou a uzavretým odvodom dymu do komína.

podorys obytny dom 971 u hruskuliakaPôdorys objektu