mastal sypka u hruskuliakaMiesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: prvá polovica 19. storočia

Maštaľ a sýpka je zrubová hospodárska stavba postavená na nerovnom teréne, zo spodnej strany na pomerne vysokých kamenných podperách, s voľným priestorom pod podlahou sýpky. Maštaľ a sýpka tvoria jeden predelený komplex. Steny sú zrubové z otesaných trámov, podlaha je v maštali z neutesnenej guľatiny, kvôli odtekaniu močovky, v sýpke z foršní uložených na doraz. V maštali sú predelené priestory pre dva kone, štyri kravy a prasa. Na stenách sú pripevnené žľaby na kŕmenie. Maštaľ má vyšší strop ako sýpka kvôli ustajneniu koní. V sýpke sú umiestnené zásobnice obilia, pričom kadlub bol zhotovený vydlabaním z obrovského kmeňa stromu a štrich zo šindľa.

podorys mastal sypka u hruskuliakaPôdorys objektu